Jak testujeme menstruační kalíšky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • nežádoucí látky: 50 %
  • praktické zkoušky: 25 %
  • odolnost stopky: 20 %
  • návod k použití: 5 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Praktické zkoušky

Na hodnocení se u každého výrobku podílelo 4 až 6 uživatelek, které používaly kalíšky po dobu tří menstruačních cyklů.

Informace o správném použití

Testující zjišťovaly, zda jsou součástí balení detailní informace týkající se používání kalíšku (aplikace, vyjímání, hygiena související s používáním, údržba).

Snadnost použití

Hodnotitelky posuzovaly, jak snadno se kalíšek aplikuje a vyjímá i jak snadná je hygiena během používání.

Komfort

Testující hodnotily, jak pohodlné je používání kalíšku během klidového režimu, fyzicky náročné aktivity i spánku.

Ochrana proti nežádoucímu úniku krve

Hodnotitelky posuzovaly, zda při používání kalíšku nedochází k nežádoucímu úniku krve.

Celkový dojem

Všeobecný dojem, který v testujících výrobky zanechaly ve dnech se silným i slabým krvácením.

Nežádoucí látky

Zkoumali jsme přítomnost nitrosamínů, chlorovaných parafínů, změkčovačů plastu či polycyklických aromatických uhlovodíků. Prověřovali jsme také, zda je možné, aby se v kalíšku použitý formaldehyd uvolňoval z plastu do těla (simulovali jsme kyselé prostředí, ve kterém se kalíšek používá), u barevných kalíšků pak také stálost barvy. Testovali jsme také extrahovatelné složky – zkoumali jsme, kolik materiálu se z plastu uvolní při extrakci. Hledali jsme také případné těkavé organické látky, potenciálně alergenní proteiny, peroxidy a nezáměrně přidané látky.

Odolnost stopky

Pomocí speciálního přístroje, dynamometru, jsme testovali odolnost stopek kalíšků vůči síle o různé velikosti (o 35, 100 a 118 Newtonech). Běžná síla, které jsou stopky vystavovány při vyjímání, se pohybuje přibližně mezi 25 a 35 Newtony.

Návod k použití

Hodnotili jsme, zda výrobek obsahuje informace týkající se správného používání či hygieny, ilustrační obrázky ohledně ideální pozice kalíšku nebo informace o potenciálních rizicích (syndrom toxického šoku).

Přihlásit