Jak testujeme nástěnné klimatizace

Jak hodnotíme

  • Chlazení: 23 %
  • Vytápění: 23 %
  • Odvlhčování vzduchu: 3 %
  • Komfort: 12 %
  • Hlučnost: 10 %
  • Obsluha: 10 %
  • Návod k použití: 5 %
  • Spotřeba ve stand-by: 4 %
  • Vybavenost: 10 %

Chlazení a vytápění

Specializovaná laboratoř zjišťuje dle normy EN 14825 účinnost chlazení (EER – koeficient energetické účinnosti) při venkovních teplotách 35, 30, 25 a 20 °C; a také účinnost vytápění (COP – topný faktor) při venkovních teplotách 2, 7 a 12 °C. Hodnotí se také, jak dobře odpovídá výrobcem deklarovaná chladící a vytápěcí kapacita hodnotám změřeným v laboratoři.

Odvlhčování vzduchu

Měření odvlhčovací kapacity dle normy EN 810:1997-06 a stanovení použité chladící kapacity.

Komfort

S využitím sedmi měřících bodů umístěných v různých vzdálenostech a výšce laboratoř zjišťuje rovnoměrnost distribuce teploty a rychlosti proudění vzduchu napříč místností. Měří se rovněž čas nutný pro dosažení komfortní teploty.

Hlučnost

Měření hlučnosti vnitřní a venkovní jednotky ve vzdálenosti 1 m od zařízení a ve výšce 1,5 m nad zemí. Měření probíhá při maximálním nastavení a pro vnitřní jednotku navíc také při nejnižším nastavení.

Obsluha

Hodnocení snadnosti práce s ovladačem (provedení ovládacích prvků a displeje, snadnost nastavení či používání bez návodu, výměna baterií apod.), nastavení vnitřní jednotky a také čištění povrchu přístroje a filtrů.

Spotřeba ve stand-by

Měření spotřeby v pohotovostním režimu podle normy to EN 62301. (Hodnoty uvedené u roční spotřeby jsou převzaté z energetických štítků a odpovídají mírnému klimatu.)

Vybavenost

Hodnocení přítomnosti užitečných vlastností, například funkce redukující spotřebu, možnost používat pouze ventilační režim, zobrazení aktuální teploty v místnosti maximální, aplikace pro vzdálené ovládání pomocí mobilu, doporučené vzdálenosti mezi venkovní a vnitřní jednotkou apod.

Přihlásit