Jak testujeme pračky se sušičkou

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • praní: 26 %
  • sušička: 20 %
  • obsluha: 10 %
  • spotřeba vody: 10 %
  • spotřeba elektrické energie: 10 %
  • máchání: 5,5 %
  • odstřeďování: 5,5 %
  • praní a sušení: 5 %
  • hlučnost: 5 %
  • délka pracího cyklu: 3 %

Limity hodnocení

Testování a hodnocení praní, máchání, odstřeďování, délky cyklů, spotřeby elektrické energie a vody, hlučnosti a obsluhy probíhá stejně jako u běžných praček.

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Praní

Účinnost praní na bavlněných i syntetických oděvech, k nimž jsme připevnili testovací náplň s různorodými typy skvrn od čaje až po čokoládovou zmrzlinu, jsme měřili optickým přístrojem, spektrofotometrem. Používali jsme hodnoty získané minimálně třemi testovacími cykly. Pokud se jejich výsledky výrazně lišily, přidali jsme ještě dva další.

Máchání

Účinnost máchání, tedy zbavování prádla zbytků pracího prostředku, jsme zjišťovali analýzou vody odstředěné ve speciální odstředivce. Opět jsme hodnotili jak bavlněné, tak syntetické prádlo.

Odstřeďování

Efektivitu odstřeďování jsme posuzovali srovnáním hmotnosti suché náplně a náplně po odstředění a opět jsme hodnotili jak dávku bavlněného, tak syntetického prádla.

Délka pracího cyklu

Délku pracího cyklu jsme hodnotili na základě přepočtu naměřených hodnot na jeden kilogram prádla. Díky tomu jsme spravedlivě mohli porovnat pračky s odlišnou kapacitou.

Sušení

Test výkonů sušičky je založen na ČSN EN 61121. Před sušením je prádlo vypráno v testované pračce se sušičkou při kompletním pracím cyklu určeném pro daný typ náplně (bavlna či syntetika s teplotou vody 40° Celsia).

Přesnost sušení: Zbytková vlhkost se zjišťuje na základě srovnání hmotnosti suchého, vypraného a vysušeného prádla. Pro program bavlna k uložení má být míra vlhkosti po skončení cyklu 0 %. U programu syntetika k uložení by výsledná vlhkost prádla měla být 1 %.

Rovnoměrnost sušení: Je stanovena jako rozdíl mezi velmi suchými a velmi vlhkými kusy prádla při programu bavlna k uložení.

Mačkání prádla: Experti posuzují míru zmačkání prádla. Hodnotí se snadnost žehlení košile ze směsového materiálu  na zadní straně a na přední části s knoflíky po usušení při programu syntetika.

Hodnocení délky cyklu je založeno na přepočtu naměřených hodnot na jeden kilogram prádla, aby bylo možné spravedlivě srovnávat modely s rozdílnou kapacitou.

Spotřeba elektrické energie a vody

U spotřeby energie a vody jsme měření provedli díky přepočtu naměřených hodnot na jeden kilogram prádla.

Hlučnost

Skupina expertů hodnotila, jak hlasité jsou přístroje při praní i odstřeďování a zda a jak silné způsobují rušivé zvuky.

Obsluha

Testy obsluhy probíhaly formou hodnocení odborníků. Zjišťovali přehlednost, úplnost a srozumitelnost návodu k použití, uživatelskou příjemnost vkládání a vyjímání prádla včetně velikosti plnicího otvoru, přehlednost ovládacího panelu či snadnost údržby.

Přihlásit