Jak testujeme vysavače

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • vysávání: 60 %
  • obsluha: 20 %
  • filtrace prachu: 10 %
  • obsluha: 20 %

Zkoušky vysávání probíhají dle normy ČSN EN 60312-1. Používají se originální prachové sáčky a, není-li stanoveno jinak, standardní (univerzální) hubice.

Při testování vysávání prachu z koberců je do koberce typu Wilton mechanicky vpraven prach s přesně definovaným složením a velikostí částic. Vysavače jsou nastaveny na maximální výkon. Vysává se s univerzální hubicí. Pokud je vysavač vybaven turbokartáčem, je vyzkoušen také. Odborníci v laboratoři zjišťují objem vysátého prachu po jednom a po třech pohybech „sem-tam“. Celý proces probíhá minimálně dvakrát, v případě velkých odchylek výsledků je zkouška provedena potřetí. Stejná procedura je aplikována při zjišťování, zda má obsah prachového sáčku nebo nádoby vliv na sací výkon. Změny výkonu sledujeme při postupném naplňování 100, 200 a 400 gramy prachu.

Zbavování se chlupů domácích zvířat z koberce simuluje zkouška vysávání chlupů. Aby situace odpovídala realitě, kdy chlupy obvykle pouze neleží na povrchu koberce, ale jsou do něj zašlapány, uválíme koberec se syntetickými vlákny těžkým kovovým válcem. Koberec je následně vysáván pohybem „cik-cak“. Panel složený ze tří hodnotitelů zkoumá, kolik je takových pohybů potřeba ke kompletnímu nebo alespoň nejlepšímu dosažitelnému odstranění vláken. Stejně jako v případě vysávání prachu je použita standardní hubice, případně i turbokartáč.

Zkouška vysávání podlah je provedena na keramické dlažbě. Průběh zkoušky je obdobný jako při vysávání prachu z koberce, stejně tomu je při testech vysávání škvír.

Šířkou záběru hubice je myšlena šířka vyčištěné stopy na tvrdé podlaze při jednom pohybu vpřed. 

Schopnost vysavače vysávat v rozích a u stěn zjišťujeme srovnáním celkové šířky hubice se šířkou záběru. 

Přihlásit