Jak testujeme sporáky s indukční deskou

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení volně stojících sporáků

Příprava pokrmů 30 %, teplota 25 %, obsluha 20 %, spotřeba el. energie 10 %, hlučnost 5 %, bezpečnost 10 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Příprava pokrmů

Na varné desce, na velké a střední plotně, jsme pekli tři palačinky. Měřili jsme čas potřebný k nahřátí plotýnky a hodnotili jsme barvu a rovnoměrnost opečení palačinek. Při testu jsme postupovali podle normy ČSN EN 60350.

V troubě jsme připravovali tři pokrmy – kuře, opečené toasty a malé koláčky z těsta podobného lineckému.

Kuře: postupovali jsme podle doporučení v návodu k použití. Pokud výsledek nebyl dobrý, zkoušku jsme zopakovali a troubu nastavili manuálně podle zkušeností odborníků z laboratoře. Čerstvé kuře mělo hmotnost přibližně 1500 gramů. Na pečení jsme použili pouze olej. Hodnotili jsme dobu pečení, zbarvení a křupavost kůrky, šťavnatost masa a na osmi místech jsme měřili teplotu.

Malé koláčky: na upečení 30 až 40 koláčků jsme použili 340 g másla, 340 g cukru, 300 g vajíček, 450 g mouky, 15 g prášku do pečiva a 6 g soli. Test koláčků probíhal podle směrnice ČSN EN 60350, aby bylo možné hodnotit rovnoměrnost zbarvení a distribuci tepla horizontálně i vertikálně. Opět jsme postupovali podle doporučení v návodu k použití.

Efektivita grilu: trouba byla na pět minut předehřáta s nastavenou maximální teplotou pro grilování a pak byl do ní vložen rošt pokrytý bílým toastovým chlebem zbaveného kůrky. Test byl opět proveden podle směrnice ČSN EN 60350. Hodnotili jsme efektivitu grilu a rovnoměrnost opečení toastů.

Teplota

Na varnou desku jsme umístili hrnec s 30 ml oleje, plotnu jsme nastavili na nejnižší možný stupeň a měřili jsme teplotu v průběhu 30 minut. Pro účely vyhodnocení slouží nejvyšší dosažená teplota. Použili jsme malou a velkou plotnu.

Při zkoušce předehřevu trouby jsme měřili čas a energii potřebné pro nahřátí trouby z pokojové teploty. Používali jsme program s horkým vzduchem (cílem bylo navýšení teploty o 155 °C) a s běžným ohřevem (cílem bylo navýšení teploty o 180 °C). Pokud byla ve výbavě trouby funkce rychlého předehřevu, také jsme ji vyzkoušeli.

Přesnost nastavení teploty trouby a výši odchylky jsme zaznamenávali při teplotách 80, 125 a 200 °C za použití programu běžného ohřevu a horkého vzduchu. Měřit jsme začali až po 30 minutách provozu, nebo po 5 cyklech. Stabilitu trouby jsme měřili na základě opakujících se cyklů.

Obsluha

Snadnost obsluhy hodnotili tři experti. Zahrnuje práci s kontrolním panelem, nastavení časovače, automatické programy, manipulaci s dvířky, viditelnost do trouby v průběhu pečení, vyjímání jídla a údržbu trouby zvenku i zevnitř.

Spotřeba elektrické energie

Měřili jsme spotřebu energie v průběhu fáze předehřevu trouby a při přípravě všech pokrmů. Samozřejmě nás zajímala spotřeba elektrické energie i v pohotovostním režimu (postupovali jsme podle směrnice ČSN EN 62301).

Hlučnost

Hlučnost trouby hodnotí tři osoby v průběhu předehřívací fáze v režimu horký vzduch, dále při fázi ochlazení se zapnutým ventilátorem a také hodnotí hlučnost varné desky.

Bezpečnost

Teplotu přístupných částí (skleněných dvířek, kontrolního panelu, madla) jsme zaznamenávali po hodině pečení na 200 °C, po půl hodině grilování a také po hodině pyrolytického čistění, pokud touto funkcí trouba byla vybavena. Postupovali jsme podle směrnice ČSN EN ISO 13732-1 a ČSN 60336. Elektrickou bezpečnost jsme měřili podle směrnice ČSN 60335.

U varné desky jsme měřili zbytkové teplo ve chvíli, kdy se vypnula indikace. Dále jsme hodnotili rychlost zchlazení varné desky na 60 °C (ve středu plotny a 5 cm od jejího okraje).

Mezi „další“ testy varné desky patří zkouška reakce plotny na sundání hrnce, reakce plotny na umístění hrnce ze špatného materiálu, reakce plotny na přetečení vroucí vody a také reakce plotny na umístění prázdného hrnce. Při poslední zkoušce jsme použili ocelový, oboustranně smaltovaný hrnec.

Reálný vnitřní objem trouby byl měřen na základě směrnice EN 60350.

Přihlásit