Kdo jsme

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2020 Obsah říjnového dTestu

dTest je nezisková organizace, kterou v roce 1992 pod názvem Občanské sdružení spotřebitelů TEST založila JUDr. Ida Rozová. Zpočátku se organizace věnovala vydávání měsíčníku TEST s testy výrobků a služeb. Nyní, po více než 25 letech, je dTest mnohem více než jen časopis s testy. Nabízíme spotřebitelům komplexní servis, který pomáhá v orientaci při nákupu výrobků, výběru poskytovatelů služeb a při uplatňování spotřebitelských práv.

Více než testy

Časopis dTest podrobil za 25 let své existence detailním testům více než 16 000 výrobků. Výsledky testů ukazují často jinou skutečnost, než jakou se dozvídáme z reklamy. dTest tak svým předplatitelům měsíc co měsíc nabízí věrohodné informace a pomocnou ruku při nákupech. O tom, jak výrobky testujeme, si můžete přečíst v samostatném článku.

Kromě pravidelného testování výrobků se denně věnujeme spotřebitelské problematice, srozumitelně přibližujeme práva spotřebitelů a povinnosti prodávajících či poskytovatelů služeb. Na stránkách časopisu dTest, webových stránkách, na poradenské lince i prostřednictvím informačních brožur spotřebitelům radíme, jak svá práva uplatňovat v běžném životě, a na co si dávat pozor. Snažíme se o osvětu u široké veřejnosti, aby spotřebitelé znali svá práva a uměli je hájit. Nabízíme zprostředkovávání mimosoudního řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz.

Sledujeme také počínání velkých poskytovatelů služeb, jako jsou mobilní operátoři nebo banky, a hlídáme změny zákonů, aby zásluhou lobbyingu nedopadly v neprospěch spotřebitelů. Podáváme návrhy na potřebné legislativní změny, zasíláme podněty České obchodní inspekci a dalším dozorovým orgánům v případech nezákonného jednání obchodníků.

Naše testy bohužel pravidelně odhalují i nebezpečné výrobky. Varujeme před nimi i prostřednictvím neustále aktualizované databáze, která obsahuje již více než 14 000 nebezpečných výrobků, které ohrožovaly zdraví dětí i dospělých.

Veřejně přístupných databází provozujeme na našich webových stránkách hned několik, například databázi advokátů a soudních znalců nebo katalog přídatných látek, tzv. éček. Naše srovnávače a kalkulačky zase spotřebitelům usnadňují například výběr mobilního tarifu, radí se spořením či energiemi. 

V roce 2016 jsme uspořádali aukci dodavatelů energií, abychom spotřebitelům pomohli vybrat výhodnějšího dodavatele energií. V rámci kampaně Chci výhodnější energie našlo více než 22 000 spotřebitelů levnějšího dodavatele a společně za energie během prvního roku ušetřili bezmála 170 milionů korun.

Kdo si rád přečte o tom, jak se se spotřebitelskými problémy vyrovnávají v zahraničí, ocení náš portál spotrebitele.dtest.cz, který každý všední den přináší nový článek s touto tematikou.

A v neposlední řadě myslíme i na podnikatele – pořádáme pro ně pravidelné kurzy a online semináře. Z praxe totiž víme, že řada konfliktů mezi obchodníky a jejich zákazníky pramení z neznalosti či nevhodného výkladu zákonných práv a povinností. Podnikatelům proto nabízíme možnosti, jak získat potřebné informace a začlenit je do své obchodní praxe.

Jsme nezávislí

V komerčních časopisech tvoří reklama někdy i polovinu obsahu a část recenzí a textů je vlastně skrytou reklamou. Hrozí tak riziko nátlaku inzerentů, kteří de facto financují provoz daných médií. V našem časopise ani na našich webových stránkách žádnou reklamu nenajdete. Nepřijímáme žádné reklamní zakázky a výrobci na nás tudíž nemohou vyvíjet tlak v podobě hrozby ukončení inzerce. Jediné zájmy, které otevřeně hájíme, jsou zájmy spotřebitelů.

Také výběr produktů probíhá nezávisle na výrobcích a dovozcích. Vycházíme výhradně z průzkumu trhu a přání spotřebitelů, čímž je zajištěna objektivita výběru. Zásadně nepřijímáme výrobky k testování od výrobců. Podrobnější popis způsobu, jakým výrobky vybíráme, testujeme a hodnotíme, si můžete přečíst v sekci Jak pracujeme.

Kdo financuje dTest?

Vydávání časopisu je hrazeno výlučně z peněz předplatitelů, kteří podobně jako u spotřebitelských organizací v zahraničí umožňují jeho nezávislou existenci bez nutnosti reklam. Stejné je to i s testováním, které je velice nákladné, neboť se provádí v odborných laboratořích. I proto se z velké části testuje v mezinárodní spolupráci spotřebitelských organizací, což náklady významně šetří.

Naše aktivity jsou také dlouhodobě podporovány z veřejných zdrojů formou dotací. Účelová dotace zčásti pokrývá náklady na aktivity týkající se spotřebitelských práv, tedy bezplatné právní poradenství, osvětové kampaně apod.


Přihlásit