Jak testujeme chladničky

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Chladicí výkon 20 %, mrazicí výkon 10 %, spotřeba elektrické energie 20 %, tepelná stabilita 10 %, doporučené nastavení teplot 10 %, optimalizované nastavení teplot 10 %, izolace 5 %, obsluha 10 %, hlučnost a vibrace 5 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Zkoušky výkonu probíhají v místnosti s teplotou a vlhkostí specifikovanou normou ČSN EN ISO 15502. Také instalace jednotlivých modelů pro účely testu a jejich naplnění kvůli simulaci reálného používání probíhá podle této normy.

Chladicí a mrazicí výkon

V případě zkoušky chladicího výkonu měříme, za jak dlouho dokáže mraznička zchladit čerstvé potraviny na teplotu 8 a 4 °C (respektive nejnižší ustálenou hodnotu). Pokud je přístroj vybaven zásuvkou pro uchovávání choulostivých potravin, cílová teplota je 2 °C. U zkoušky mrazicího výkonu hodnotíme, za jak dlouho dokáže mraznička zmrazit čerstvé potraviny na teplotu -16 °C.

Spotřeba energie

Celkové hodnocení vychází z naměřených hodnot spotřeby elektrické energie a spočítané efektivity jejího využití na jeden litr využitelného objemu. Tím se vyhýbáme znevýhodňování velkých chladniček oproti menším modelům. Ve výsledkových tabulkách uvádíme také hodnotu celkové roční spotřeby.

Tepelná stabilita

Při těchto zkouškách sledujeme vliv okolní teploty na správné fungování chladničky a mrazničky. Zjišťujeme tak, zda má na chod přístroje vliv umístění například do sklepa, garáže či nevytápěné chalupy, nebo naopak do horké místnosti. Přístroje testujeme v 10, a 32 °C při nastavení teploty v chladicí části na 4 °C (pokud je vybavena zónou pro uchovávání choulostivých potravin, tak na 2 °C ve zmíněné zóně). Cílová teplota v mrazničce by měla být -18 °C, pokud přístroj nemá dva termostaty, je rozhodující teplota v chladničce.

Doporučené a optimalizované nastavení teplot

Měříme odchylky mezi vnitřními teplotami v chladicí a mrazicí části při nastavení termostatu doporučeném výrobcem a ideálními teplotami (4 °C v chladničce, -18 °C v mrazničce). Okolní teplota při zkoušce je 25 °C. Na termostatu zadáme zmiňované ideální cílové teploty a sledujeme, zda a za jak dlouho jich spotřebič skutečně dosáhne.

Izolace

Cílem této zkoušky je zjistit, za jak dlouho po výpadku elektrického proudu vzroste vnitřní teplota v mrazničce z -18 na -9 °C. Okolní teplota při zkoušce je 25 °C.

Obsluha

Na celkové známce za obsluhu se podílí snadnost čistění, přístupnost úložných prostor, jednoduchost nastavení, viditelnost/slyšitelnost varovných signálů a indikátorů a vnitřní osvětlení.

Hlučnost a vibrace jednotlivých modelů hodnotí trojice expertů.

Rozměry chladniček, které uvádíme, se liší od rozměrů udávaných výrobci, protože k nim rovnou připočítáváme prostor potřebný pro cirkulaci vzduchu v situaci, kdy je chladnička zastavěna v kuchyňské lince. Informace čerpáme z návodu k použití.

Údaj o deklarované roční spotřebě i energetické třídě přebíráme z energetického štítku.

Přihlásit