Co dělat s dlužníky ve společenství vlastníků

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Dluhy vzniklé neplacením poplatků na správu domu a pozemku či záloh na služby odebírané celým domem spravovaným společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) zatěžují nejenom samotné SVJ, ale i řádně platící vlastníky bytů, kteří ručí za dluhy společenství v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech. Jak na vymáhání pohledávek za svými členy?

Poradna dTestu v oblasti bydlení a nájemních vztahů

Do nepříjemné či komplikované situace v oblasti bydlení se může dostat každý, proto vám přinášíme informace, jak co nejefektivněji získat radu od našich odborných poradců.

1) Uložte si do telefonu číslo poradenské linky dTestu 299 149 009. Naši poradci a poradkyně jsou vám k dispozici každý všední den od 8:30 do 17 hodin. Předplatitelé dTestu mohou využít přednostních služeb na čísle 272 272 273.

2) Potřebujete-li vyřešit složitější problém, mějte po ruce všechny písemnosti (např. nájemní smlouvu) a připravte si stručné shrnutí problému, aby se náš poradce mohl v dané věci rychle zorientovat a poradit vám, jak postupovat.

Co vlastníci musí

Vztahy v bytovém spoluvlastnictví řeší občanský zákoník, který říká, že všichni vlastníci bytů jsou členy SVJ. Pokud jste členy SVJ, máte povinnost přispívat na správu domu a pozemku, nejčastěji do tzv. fondu oprav. Dále podílet se na placení správcovské společnosti a nákladů spojených se samotnou správou. Musíte také hradit zálohy na služby, jakými jsou zejména dodávky tepla a vody, odvádění odpadních vod, provoz výtahu či osvětlení společných prostor.

Zákon rovněž určuje, že do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období musíte dostat vyúčtování. Splatnost jak přeplatků, tak nedoplatků je stanovena na tři měsíce od vyúčtování, stanovy ji však mohou ošetřit jinak. Jakmile včas nezaplatíte, může tento váš dluh SVJ žalovat u soudu. Navíc vám hrozí, že budete muset hradit i další platby za prodlení.

 

Napřed výzva, pak soud

Co dělat v případě, že se ve vašem SVJ objeví dlužník nebo dlužníci? Spousta SVJ otálí s řešením problému, protože nechtějí dlužníkovi hned hrozit soudem. Jako SVJ byste měli při vymáhání nejprve písemně upomenout dlužníka a vyzvat ho, aby svůj dluh zaplatil. Na upomínku uveďte i číslo účtu, variabilní symbol, dlužnou částka a datum, do kdy má dluh zaplatit.

Pokud je upomínka předávána osobně, nechte si na své vyhotovení potvrdit, že k převzetí došlo. Upomínku můžete také zaslat prostřednictvím pošty, a to nejlépe doporučeně a s dodejkou. I kdyby dlužník upomínku záměrně nepřevzal, podle zákona se bude považovat za doručenou. 

Nesplatí-li dlužník navzdory výzvě svou pohledávku, obraťte se jako SVJ na příslušný soud a podejte žalobu na plnění s návrhem na vydání platebního rozkazu. Když dlužník neuhradí svůj dluh ani ve lhůtě určené mu soudem, přijde na řadu exekutor.

 

Článek vznikl díky finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu dTest pomáhá nájemníkům.

Když je dlužník insolventní

Jestliže je váš dlužník v insolvenci, potom nemůžete podat ani žalobu k soudu, ani pověřit exekutora vymáháním dluhu. Pro tento případ je důležité sledovat veřejně dostupný insolvenční rejstřík, ve kterém naleznete rozhodnutí o úpadku. V něm je stanovena lhůta pro přihlášení pohledávek k insolvenčnímu soudu. Pohledávku musíte přihlásit včas, jinak k ní nebude přihlédnuto.

Vyčkávat s vymáháním se tedy nemusí vyplatit s ohledem na lhůtu pro přihlašování pohledávek v insolvenčním řízení či obecnou tříletou promlčecí dobu. Je důležité vzít v potaz také fakt, že dlužník může mít více věřitelů a že někteří z nich mohou mít při uspokojování svých pohledávek dokonce přednost (typicky pohledávky ve prospěch banky, na výživném, vůči státu aj.).

Přihlásit