Jak se zachovat, když jste obdrželi platební rozkaz?

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Pokud vám pošťák namísto očekávaných pohlednic z dovolené předává obálku s barevným pruhem, patrně znejistíte.  Najdete-li v ní navíc platební rozkaz, otevřete ji a na listu svítí nápis „Platební rozkaz“. Co dělat?

Co dělat při příchodu platebního rozkazu

V poklidu vychutnáváte teplo rodinného krbu, když tu náhle u dveří zazvoní pošťák. Do vlastních rukou vám předá obálku s barevným pruhem. S obavami ji otevřete a na listu tučně svítí nápis „Platební rozkaz“. Co dělat?

 

Jak poznat platební rozkaz

Platební rozkaz je rozhodnutí soudu. Musíme zdůraznit, že soudu a nikoho jiného. Bohužel je častou praxí, že někteří podnikatelé nevalné pověsti či vymahačské společnosti rozesílají listiny, které se jako platební rozkaz tváří. Tyto falešné platební rozkazy se obvykle snaží vzbudit dojem, že musíte okamžitě zaplatit určitý dluh (ať už skutečný či smyšlený), jinak se dostanete do spárů exekutorů.

Jak tedy poznat pravý platební rozkaz? Jakožto písemnost od soudu, která je doručována do vlastních rukou, by obálka měla být opatřena zeleným pruhem. V textu by mělo být jasně označeno, že se jedná o platební rozkaz (nikoliv například o návrh na vydání platebního rozkazu). Dále by mělo být z platebního rozkazu jasné, který soud jej vydal. Kulaté razítko se lvíčkem stvrzuje, že rozkaz skutečně vydala státní instituce. Pokud domnělý platební rozkaz neprojde touto zevrubnou kontrolou a je naprosto zřejmé, že ho nevydal soud, můžete se trochu upokojit. Exekutor prozatím nepřijde. Určitě se ovšem zajímejte o to, proč vám falešný platební rozkaz přišel, tedy zda jste se neocitli v hledáčku nějakého podvodníka, nebo jestli skutečně někde něco nedlužíte. Dlužíte-li, co nejdříve svůj dluh splaťte!

 

Co je to platební rozkaz

Jak již bylo řečeno, platební rozkaz je jedním z rozhodnutí soudu (vedle rozsudku, usnesení atp.). Rozhoduje se jím ve věci samé a je možné jeho prostřednictvím požadovat peněžitá plnění. Vedle platebního rozkazu existují i jeho různé variace – elektronický platební rozkaz, evropský platební rozkaz, směnečný a šekový platební rozkaz. Ty však mají oproti platebnímu rozkazu často i velice rozdílné právní režimy.

Platební rozkaz se vydává na základě návrhu oprávněného na jeho vydání. Rozkaz slouží k tomu, aby mohl věřitel na dlužníku co nejdříve vymoci dlužné peníze. Soudní řízení je tím pádem podstatně zkráceno. Před jeho vydáním tak nemusí být nařízeno jednání a rozkaz může být vydán i jen na základě tvrzení jedné strany. Doručení platebního rozkazu tak může být první chvílí, kdy se o svém zapomenutém dluhu dozvíte!

Platební rozkaz vám ukládá povinnost zaplatit druhé straně sporu do patnácti dnů od doručení částku, která je předmětem sporu, a k tomu i náklady řízení. Už proto se vyplatí zaplatit svůj dluh dříve, než se dostane před soud. Určité zvýhodnění postavení dlužníka přinesla nedávná novela občanského soudního řádu. Podle té vás věřitel musí alespoň 7 dní před tím, než se obrátí na soud, vyzvat, abyste mu dluh splatili. Pokud vás takto neupozorní, nemůže po vás náklady řízení požadovat.

 

Jak se proti platebnímu rozkazu bránit

Nesouhlasíte-li s výší dluhu, původem dluhu nebo vůbec s celým dluhem, máte možnost podat proti platebnímu rozkazu odpor. Odpor by se dal přibližně přirovnat k odvolání. Podává se do patnácti dnů od doručení platebního rozkazu u soudu, který platební rozkaz vydal. Odpor vůči elektronickému platebnímu rozkazu lze podat dokonce i prostřednictvím elektronického formuláře se zaručeným elektronickým podpisem. O možnosti podání odporu vás vždy musí soud poučit. Poučení o konkrétních podmínkách podání odporu proto hledejte na samém konci platebního rozkazu.

 

Podat či nepodat odpor

Podáním odporu se platební rozkaz ruší a soud zahájí „klasické“ soudní řízení, které s sebou nese další náklady. Ty obvykle hradí strana, která ve sporu neuspěla. Pokud víte, že dlužíte, a věřitel požaduje pouze to, na co má právo, zaplaťte svůj dluh co nejdříve. Máte-li pochybnosti o oprávněnosti požadavků druhé strany, odpor podejte. V odporu je více než vhodné vyjádřit všechny své argumenty a rozhodující skutečnosti, na nichž stavíte svou obranu. Uvádějte také, čím hodláte svá tvrzení podložit, důkazní listiny můžete k odporu v kopii přiložit. Nevíte-li si s napsáním odporu rady, můžete využít vzor dTestu s názvem „Odpor proti platebnímu rozkazu“.

 

Co dál

Před soudem v žádném případě nedělejte „mrtvého brouka“. Vyžaduje-li po vás soud vyjádření či dostavení se na určité místo, chovejte se dle jeho pokynů, a není-li zbytí, alespoň se včas omluvte. Zůstanete-li pasivní, může dojít až k tomu, že soud vydá rozsudek pro uznání či pro zmeškání. Vhodným je naopak pokus o vyjednání smírného řešení s protistranou.

Mějte na paměti, že platební rozkaz je exekučním titulem. To znamená, že na základě platebního rozkazu, který nabyl právní moci a vykonatelnosti, proti vám může být zahájena exekuce!

 

 

Související infobox:

 

Spotřebitelský problém? Volejte naši spotřebitelskou poradnu na telefonním čísle 299 149 009. Naši právní poradci jsou připraveni vám s tímto problémem pomoci.

Přihlásit