dTest upozorňuje na nestandardní praktiky společnosti CPE

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 21.3.2013   

Bezdůvodné smluvní pokuty, peníze poskytnuté až po roce od požádání a nevyvážené rozložení práv a povinností provázejí poskytování úvěrů společností CPE. Ta je nyní předmětem častých stížností spotřebitelů.

Jednání společnosti CPE Credits of Private Equity a.s. je nestandardní. Je-li žádost o úvěr akceptována, není dalším krokem výplata požadovaných peněz. Namísto toho platí žadatel několik tisíc jako poplatek za zpracování návrhu smlouvy a za smluvní pokuty. Peníze si přitom společnost CPE sama strhne z účtu zákazníka. Podmínkou k získání úvěru je totiž povinné zřízení inkasa v její prospěch. Nemá-li zákazník na kontě dostatečný zůstatek, může následovat další smluvní pokuta ve výši 12 000 Kč.

Při vyplácení půjčených peněz dostane zákazník nejprve 1 000 Kč. Po třech měsících může očekávat dalších 10 000 Kč a po roce od uzavření smlouvy mu společnost slibuje vyplatit zbývající část žádaných finančních prostředků. „Oddálené poskytnutí půjčky ovšem nic nemění na skutečnosti, že ji zákazník začíná splácet ihned po uzavření smlouvy,“ upozorňuje vedoucí právní poradny dTestu Lukáš Zelený a současně dodává: „V praxi jsme však neměli možnost postup prověřit, protože žádnému ze spotřebitelů, kteří se na nás obrátili, půjčku neposkytli.“

Při poskytování úvěrů se společnost CPE opírá o své smluvní podmínky. Ty jsou ovšem značně nepřehledné. Zákazník je zde označován jednou jako klient, jindy jako navrhovatel a posléze příjemce. Už na první stránce se ztrácí rozdíl mezi smlouvou a jejím návrhem. Absurdní je rovněž úprava placení smluvní pokuty bez platné smlouvy.

Obchodní podmínky upravují řadu povinností. Prakticky všechny ovšem leží na spotřebiteli. „Po právní stránce jsou podmínky značně nedokonalé a nelogické. S ohledem na značnou nevyváženost údajné smlouvy se domníváme, že by mohla být soudem považována za absolutně neplatnou,“ říká Lukáš Zelený a dodává: „Zákazníkům, kteří nejsou se službami společnosti CPE spokojeni, doporučujeme obrátit se na naši poradenskou linku 299 149 009. Obecně je třeba velmi zvažovat, u koho si půjčit peníze a nikdy nepodepisovat smlouvu u subjektu, jehož obchodní podmínky jsou spíše odrazující.“

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Nikola Švábová, svabova@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit