Poskytovatelé nebankovních půjček pokračují v nezákonném jednání

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2024 Obsah březnového dTestu

Vydáno: 7.3.2013   

Novela zákona o spotřebitelském úvěru již týden zakazuje zajišťovat půjčku nepřiměřenou zástavou či využívat při jejím sjednávání zpoplatněné linky. Některé společnosti ovšem zákon ignorují či obcházejí.

Poskytovatelé nebankovních půjček po zpřísnění zákona o spotřebitelském úvěru nově využívají skutečnosti, že se nevztahuje na podnikatele. Přísnější normu obcházejí tak, že se dotáží zájemce o půjčku, zda má živnostenský list, a v případě kladné odpovědi v zakázaných praktikách pokračují.

Zákaz užití zpoplatněných linek vznikl v reakci na zneužívání tohoto způsobu komunikace. “Částka, kterou zájemce o půjčku zaplatil za telefonní hovory, byla v praxi často vyšší než poskytnutá půjčka, pokud vůbec k jejímu poskytnutí došlo,“ konstatuje právní poradce dTestu Miloš Borovička. Pracovníci sdružení dTest aktuálně provedli průzkum, v rámci kterého prověřovali linky nabízející rychlé půjčky.

Některé ze zkoumaných bezplatných linek po chvíli vyzvánění automatickým hlasem odkazovaly na linku se sazbou devadesát pět korun za minutu. „Tyto společnosti jsme nahlásili Asociaci provozovatelů mobilních sítí, která na prémiové linky dohlíží. Současně jsme podali podnět České obchodní inspekci, která za používání zpoplatněných linek může udělit pokutu až do výše dvaceti miliónů korun,“ říká Borovička a dodává: „Stejnou pokutu může dostat i poskytovatel úvěru, který by jej chtěl zajistit směnkou nebo šekem.“ Směnky jsou dnes důvodem řady spotřebitelských exekucí, protože pro laika není snadné bránit se proti jejich uplatnění u soudu.

Novela také zakazuje, aby si věřitelé nepřiměřeně zajišťovali své pohledávky. „Není možné, aby byla zastavena nemovitost v hodnotě stovek tisíc na desetitisícovou půjčku. I to se ovšem běžně děje. Taková zástava by ovšem byla neplatná a Česká obchodní inspekce by za její sjednání mohla udělit pokutu ve výši až deset milionů,“ říká Borovička a upozorňuje: „Lichváři nyní budou častěji chtít sepisovat smlouvy přímo u notáře. Smlouva s tzv. doložkou přímé vykonatelnosti umožní, aby spory neřešil soud a dluhy vymáhal přímo exekutor.“

Kontakty pro média:
Miloš Borovička, borovicka@dtest.cz, tel.: +420 602 519 828
Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.
 

Přihlásit