Dostali jste výzvu k placení poplatků za cenné papíry?

Obsah lednového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2023 Obsah lednového dTestu

Obdrželi jste v minulých dnech fakturu na zaplacení poplatku za vedení účtu u Centrálního depozitáře cenných papírů Slovenské republiky (CDCP SR)? Nejste sami. Podobná faktura přišla již před delší dobou slovenským občanům a nyní se objevuje i v českých domácnostech. Lze takovou výzvu ignorovat a lze se poplatku zbavit? Poradíme vám.

Na kupónovou privatizaci již většina z nás téměř zapomněla. Snad jen velmi stručně připomeňme: po revoluci došlo k trasformaci státních podniků na akciové společnosti a distribucí jejich akcií mezi občany prostřednictvím kupónů, tedy prostřednictvím kupónové privatizace. Prakticky každý občan tehdejší ČSFR, starší osmnácti let, disponoval kupónovou knížkou.
  
Nyní se privatizace dostává opět do pozornosti široké veřejnosti. Důvodem jsou oznámení zasílaná Centrálním depozitářem cenných papírů Slovenské republiky, a.s., o povinnosti zaplatit poplatek za vedení účtu.

Patříte-li mezi osoby, kterým výše uvedená výzva k zaplacení poplatku přišla, vězte, že prvním krokem je zaplacení stanoveného poplatku. Jedná se o poplatek za vedení účtu cenných papírů, a to bez ohledu na to, jestli jsou cenné papíry ještě obchodovatelné na burze či nikoliv. Většina majitelů těchto účtů ani neví, že nějaké cenné papíry vlastní a že mají vůbec nějakou hodnotu. Nereagovat na výzvu k zaplacení poplatku určitě nedoporučujeme.

Pokud se budete chtít následně (bez)cenných papírů zbavit, máte možnost jejich bezplatného převodu na Fond národního majetku Slovenské republiky. Takto můžete učinit nejpozději do 31. prosince 2012. Po tomto datu nebude bezplatný převod nadále možný. Převést cenné papíry můžete na pracovištích Slovenské pošty a pobočkách společnosti RM-S Market (viz. www.cdcp.sk/prevodFNM/bezodplatnyprevodCP.php). Jestliže se nemůžete dostavit osobně, udělte úředně ověřenou písemnou plnou moc vašemu zástupci. K převodu potřebujete občanský průkaz a výpis z účtu majitele cenného papíru od Centrálního depozitáře. Dále uzavřete smlouvu o bezplatném převodu cenného papíru na Fond národního majetku a následně můžete zrušit Váš účet u Centrálního depozitáře. Je jen na Vás, jestli převedete všechny cenné papíry nebo si některé ponecháte. V takovém případě musíte ale počítat s tím, že budete nuceni dále hradit poplatek spojený s vedením účtu. . Současně platí, že máte právo na vrácení uhrazeného poplatku za rok, v němž došlo k převodu cenných papíru na fond a ještě za dva roky zpětně

Chcete-li si zjistit, zda je na Vaše jméno u Centrálního depozitáře vedený účet a zda jsou na něm evidovány nějaké cenné papíry nebo je zcela prázdný, doporučujeme si pro ověření zadat Vaše rodné číslo na této webové stránce www.cdcp.sk/prevodFNM/. Tato stánka je provozována přímo Centrálním depozitářem cenných papírů SR, který je akciovou společností zřízenou zákonem.
Pro zjištění hodnoty cenných papírů se informujte na webových stránkách Burzy cenných papírů v Bratislavě (www.bsse.sk) nebo na vybraných pracovištích Slovenské pošty a společnosti RM-S Market.

V případě, že jste majitelem cenného papíru ještě obchodovatelného na burze, tak jej můžete prodat prostřednictvím členů burzy, jejichž seznam naleznete na výše zmíněné webové stránce.

Přihlásit