Investiční abeceda A–H

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 4/2024

Dlouhodobě upozorňujeme, že spolehnout se na státní starobní důchod se v budoucnu nemusí vyplatit. Traduje se, že Češi jsou národem drobných střadatelů, což potvrdila i data v minulém díle seriálu finanční gramotnosti. Ve světě financí však volíme konzervativní, spíše spořicí než investiční nástroje. Z důvodu zajímavějšího zhodnocení a složených úroků však investice nelze opomíjet. Ve dvoudílné minisérii vám proto přinášíme investiční abecedu, která vám pomůže proniknout do tajů investic a odstranit obavy z neznámého.

Akcie je cenný papír, který akcionáři, jenž ji vlastní, přiznává určitá práva. Akcionář se tak může podílet na ziscích společnosti nebo třeba na rozhodování o jejím dalším směřování. Akcie lze dělit podle několika hledisek. Při investování se nejspíše setkáme s rozlišením na akcie kmenové a prioritní. Prioritní akcie mají tu výhodu, že je s nimi spojeno přednostní právo, většinou na výplatu podílu na zisku (dividendy). Na druhou stranu jsou u nich zpravidla omezena jiná práva, například právo hlasovat na valné hromadě, kde se o směřování společnosti rozhoduje. S akciemi se obchoduje na burzách prostřednictvím licencovaného obchodníka.

Broker neboli makléř je obchodník, jehož prostřednictvím lze obchodovat na finančních trzích. Tuto činnost vykonává na základě licence, kterou mu v našem prostředí uděluje Česká národní banka. Je nutné počítat s tím, že si za své služby účtuje poplatky. 

Cenný papír je například již zmíněná akcie, ale také dluhopis, podílový list, šek, směnka a další nástroje. Jedná se o listinu, pomocí níž lze uplatnit určitý nárok vůči tomu, kdo tuto listinu vydal (emitent). Již víme, že jedním z nároků může být třeba právo na podíl na zisku společnosti, jejíž akcie vlastníte. Můžeme tedy říci, že emitent je v podstatě v postavení dlužníka vůči vlastníkovi cenného papíru.

Diverzifikace je strategie investování, která zrcadlí rčení „nedávej všechna vajíčka do jednoho košíku“. Poučený investor nekupuje pouze akcie, ale investuje i do jiných aktiv, například dluhopisů či nemovitostí. Zrovna tak se zaměřuje na více ekonomických odvětví, a to napříč světovými regiony. Cílem je snížit rizika ztráty, která komplikovaný globalizovaný svět přináší. Katastrofa postihující jedno průmyslové odvětví neublíží diverzifikovanému portfoliu tolik jako portfoliu investora, který na toto odvětví vsadil veškerý svůj majetek.

ETF je nástroj v poslední době často zmiňovaný zejména v podcastech zaměřených na finance a investování. Jedná se o typ investičního fondu (Exchange-traded Fund), který je obchodován na burze podobně jako jednotlivé akcie. Soubor aktiv, který může tvořit tento fond, zahrnuje akcie, dluhopisy, komodity nebo jiné investiční nástroje. Jak to funguje? ETF sleduje vývoj určité výseče trhu (indexu) a snaží se napodobit její výkon. Sleduje-li ETF index nejhodnotnějších veřejně obchodovatelných společností v USA, investice se bude zhodnocovat, či naopak devalvovat podle toho, jak se bude dařit právě těmto společnostem. Investice do ETF může představovat lákavou volbu pro začínající investory, kteří nedisponují rozsáhlými znalostmi o fungování finančního trhu, stejně tak pro ty, kteří nemají zájem nebo čas sledovat jeho aktuální vývoj a spravovat vlastní portfolio.

Fondy představují další investiční nástroj, který investorům usnadňuje cestu k diverzifikovanému portfoliu. Fondy navíc spravují profesionálové podle předem deklarované strategie, čímž se opět snižují nároky na znalosti a časové možnosti investorů. Nemusíte proto dnem i nocí sledovat světové dění, jež by mohlo ovlivnit vaše investice. Starosti s uvízlým tankerem blokujícím mezinárodní lodní dopravu, omezením výroby v čínských továrnách z důvodů šíření virového onemocnění či se stávkou leteckých dopravců tak můžete nechat na bedrech manažerů fondu. Fondy mohou opět obsahovat různé druhy aktiv a podle toho se dělí například na akciové, dluhopisové či smíšené.

Gap (mezera) zpravidla označuje rozdíl v ceně akcie či jiného investičního nástroje, který vznikl v době mezi uzavřením burzy a jejím opětovným otevřením. Analýza gapů se používá při stanovování budoucích investičních strategií a odhadování dalšího cenového vývoje.

Investiční Horizont je časové období, které jste si určili pro naplnění svých investičních cílů a zároveň období, kdy po určitou dobu držíte danou investici. Nakoupíte-li konkrétní akcie, neprodáte je, dokud zvolený horizont neuběhne. Horizont může být od krátkodobého přes střednědobý až po dlouhodobý. Jestliže si při nástupu do prvního zaměstnání plánujete odkládat na stáří, půjde o ten dlouhodobý. Výhodu má v tom, že se u něj zpravidla vzájemně vyvažují tržní výkyvy. Krátkodobý, byť značný, pokles hodnoty portfolia proto nemusí znamenat katastrofu. Volba investičního horizontu je součástí investiční strategie, v níž je rovněž nutné zohlednit míru zvoleného rizika, které se s investicí pojí, a cíl, jehož chcete investicí dosáhnout.


Přihlásit