TEST: počet nebezpečných výrobků opět vzrostl

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 15.4.2010   

Dnes zveřejněná zpráva o nebezpečných výrobcích v systému RAPEX dokládá 7% nárůst zachycených nebezpečných výrobků s více než čtvrtinovým podílem hraček. Občanské sdružení spotřebitelů TEST považuje situaci za vážnou a neuspokojivou.
Evropská komise dnes zveřejnila výroční zprávu za rok 2009 o fungování systému rychlého varování před nebezpečnými výrobky RAPEX. Tento systém, ve kterém jsou zapojeny dozorové orgány ze zemí Evropské unie, za loňský rok upozornil na 1993 výrobků. To meziročně znamená další nárůst, tentokrát o 7 %. Nechvalné prvenství, jako v předchozích letech, patří hračkám s podílem 28 %. Na dalších místech tohoto nelichotivého žebříčku se umístily oblečení a textil, motorová vozidla, elektronika a kosmetika.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, které při testování výrobků vedle kvality sleduje i jejich bezpečnost a zdravotní nezávadnost, považuje tento stav za vážný a neuspokojivý. Předsedkyně sdružení TEST Ida Rozová k tomu říká: „Ačkoliv oceňujeme, že dozorové orgány zachytily více rizikových výrobků, obáváme se, že jde stále jen o zlomek skutečného počtu na trhu. Dokládají to počty nebezpečných výrobků zjištěných v testech našeho sdružení. Zejména u hraček a dalších výrobků pro děti je to neospravedlnitelné.“

Samo sdružení ve svém časopise TEST upozornilo v roce 2009 na 26 nebezpečných či potenciálně nebezpečných výrobků, které byly při testech odhaleny. Nejvíce z nich (14) bylo určeno dětem (autosedačky, postýlky, kočárek). Za 17 let své činnosti publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST a v poslední době i na www.dtest.cz výsledky testů 9371 výrobků a varovalo před 507 nebezpečnými výrobky, z nichž 373 bylo určeno dětem.
„I přes naše omezené finanční možnosti, nákupy výrobků a jejich zkoušky jsou hrazeny z předplatného časopisu TEST a z veřejných zdrojů, se snažíme přispívat k ochraně spotřebitelů a hlavně k jejich snadnější orientaci na trhu.“ dodává Rozová. Neziskové sdružení TEST publikovalo v roce 2009 výsledky testů kvality 1303 výrobků.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.
Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2009 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 9371 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.


Přihlásit