Jak nenaletět při koupi ojetiny

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 10/2023

Pořízení nového vozidla je značnou a zpravidla také nevýhodnou investicí. Jeho cena ve většině případů pouze klesá, v prvních letech od nákupu navíc strmě. Zájemci o vlastní svezení se tak často uchylují k pořízení ojetého vozidla. Nižší pořizovací náklady však mohou být vykoupeny nejistotou o původu a skutečném stavu vozidla. Na co si dát při nákupu pozor a jak poznat slušného prodejce?

V naší spotřebitelské poradně či službě Vašestížnosti.cz, kde usilujeme o smírné řešení vzniklých sporů, se setkáváme ročně se stovkami stížností spotřebitelů, které souvisejí s koupí ojetých automobilů. Podstata dotazů se do značné míry opakuje. Na vině je nejčastěji rozpor mezi stavem vozidla popsaným prodejcem nebo zaneseným do smlouvy a stavem skutečným. Z toho mohou následně plynout zvýšené náklady na nutný servis vozidla, popřípadě problémy při vyřízení jeho reklamace. Pokud se chcete budoucím problémům vyhnout, je nutné připomenout si specifika koupě ojetého vozidla.

Z dat společnosti Cebia za první polovinu roku plyne, že průměrná cena české ojetiny je 296 000 Kč a má najeto 147 000 km. Průměrné stáří celkového vozového parku je pak 9,1 roku. Jedná se o meziroční omlazení zhruba o 5 měsíců, na druhou stranu došlo ke zvýšení podílu automobilů starších 15 let, a to z 22,81 % na 23,47 %.

Zdroj: Cebia SUMMARY 2Q/2023 6

Které vady lze u ojetiny reklamovat

U ojetiny jako u jiného použitého zboží lze zkrátit dobu, kdy prodejce odpovídá za vady, na polovinu, tedy na jeden rok. Ale pozor, při reklamaci ani tak nepochodíte s vadou spočívající v opotřebení vozidla, které odpovídá míře jeho předchozího používání. Prodávající také neodpovídá za vady, jež vozidlo vykazuje v době koupě a na něž vás výslovně upozorní. Zde se dostáváme k prvnímu triku zkušených prodejců ojetin.

Když prodejce vozidlo prezentoval na internetu nebo osobně při prohlídce, byli jste svědky odhalení malého zázraku. Ve smlouvě ale hledíte na sáhodlouhý výčet vad, které odpovídají spíše vraku. Někteří prodejci záměrně uvádějí veškeré i poten­ciál­ní vady vozidla, aby se pro případ reklamace vyhnuli své odpovědnosti. Pokud však takovou smlouvu či předávací protokol podepíšete, můžete ohledně vypočtených vad zmařit své šance domoci se svých práv v případném reklamačním řízení či následně v soudním sporu.

Jak vybrat „topovku“ a vyhnout se „starý vráně na dojetí“

Obchodníci s ojetinami si svými praktikami zejména v devadesátých letech získali značně nelichotivou pověst. Mnohá prodejní hesla i díky komediálnímu ztvárnění v seriálech či filmech téměř zlidověla. Kdo by také netoužil po vozidle, s nímž západoněmecký lékař, nyní v důchodu, jezdil pouze v neděli do kostela, a vozidlo je proto naprosto „ve vůni“, zkrátka „bez investic – sednout a jezdit!“.

Řadu nešvarů dob minulých se již podařilo omezit či pochybným prodejcům alespoň zkomplikovat. Typickým příkladem je notoricky známé stáčení tachometru. V době propojených záznamů ze stanic technických kontrol, dostupnosti nástrojů k prověření historie vozidla, ale i míry sofistikace vozidel a hrozby trestního stíhání je stáčení tachometru jen pro ty nejotrlejší prodejce. V dnešní době je již trh s ojetými vozy podstatně kultivovanější, některé triky však přetrvávají, byť se přizpůsobují moderní době.

Než se vydáte na prohlídku

V současnosti se fáze výběru vozidla prakticky odehrává již pouze v online prostředí. To s sebou nese některá nová rizika. Především lze vozidlo kvalitními fotografiemi značně přikrášlit. Většina nedostatků na nich totiž není vidět. Vybírejte také mezi vozidly, u nichž budete mít při stanoveném rozpočtu rezervu na případný servis. Předchozí vlastník se vozidla s největší pravděpodobností nezbavuje v okamžiku, kdy na něm odstranil veškeré nedostatky a provedl nutný servis.

Po koupi je nutné počítat přinejmenším s výměnou oleje a filtrů (olejový, palivový, vzduchový). U známých firem ale dejte pozor na netransparentní informování o ceně vozidla. Při troše nepozornosti lze snadno přehlédnout, že uvedená akční cena je podmíněna splněním dalších podmínek, například zakoupením doplňkových služeb či financováním vozidla úvěrem.

U doplňkových služeb si dejte pozor na nabídky zabezpečení vozidla. Někteří prodejci vytvářejí dojem, že zakoupení služby je podmínkou zakoupení vozidla či získání úvěru, taková tvrzení jsou přinejmenším klamavá. Specialitou některých autobazarů je pak nabídka zcela fiktivního vozidla. Zákazníka přivede na provozovnu, kde ho prodejce pohotově nasměruje k některému z „ležáků“, které se po delší dobu nedaří prodat.

Před tím, než se vydáte na mnohdy dalekou cestu pro vysněné vozidlo, je proto vhodné nepodcenit přípravu a zjistit si co možná nejvíce informací. Dobrým vodítkem může být odborná recenze konkrétního vozidla, jež často poukáže na jeho slabé stránky, například které části karoserie jsou obvykle zasaženy korozí či kde dochází k úniku provozních kapalin, jenž může svědčit o závažnějším problému. Posilněni informacemi z příslušné recenze si následně vyžádejte detailní fotografie problematických částí vozidla.

Jak se pozná důvěryhodný prodejce?

  • Transparentně komunikuje a ochotně předává vyžadované informace.
  • Sám upozorňuje na nedostatky vozidla a potřebný budoucí servis.
  • Nabízí férovou smlouvu formulovanou srozumitelným jazykem.
  • Je ochotný diskutovat o parametrech smlouvy a jednotlivá ujednání trpělivě vysvětluje.
  • Nabídne zkušební jízdu a nechá vás řídit.
  • Umožní návštěvu vybraného servisu nebo prohlídku vlastním automechanikem.
  • Poradí s možnostmi financování vozidla a pomůže s výběrem povinného ručení.
  • Nabídne zajištění přepisu vozidla v evidenci vozidel.

Prodejce by měl být také schopen nabídnout informace o historii vozidla, včetně provedeného servisu a případných havárií. Právě provedený servis se přitom nejvíce podepisuje na kvalitě technického stavu vozidla. U vozidel zejména s vyšším nájezdem se rovněž ptejte na servisní historii potenciálně problémových komponent, jako je například turbodmychadlo, filtr pevných částic, případně automatická převodovka.

Informace získané od prodejce je následně možné ověřit u některé ze společností, které zpravidla za poplatek zpřístupňují informace o historii vozidla získané z různých evropských databází. Za tímto účelem si případně od prodejce vyžádejte identifikační číslo vozidla – VIN.

Vozidlo je však možné alespoň částečně „proklepnout“ zdarma, a to dokonce na portálu provozovaném Ministerstvem dopravy. Na webu www.kontrolatachometru.cz jsou zpřístupněny záznamy z provedených technických kontrol vozidla, z nichž lze vysledovat, s jakými vadami vozidlo technickou prohlídkou (ne)procházelo. Zároveň je z protokolů možné vysledovat průběžný nárůst nájezdu vozidla. Pokud vozidlo po dobu jednoho vlastníka za předchozí dva intervaly mezi technickými prohlídkami najelo vždy zhruba 40 000 km a ve třetím dvouletém intervalu pouze zlomek tohoto nájezdu, budí to podezření na stočený tachometr, popřípadě že vozidlo bylo delší dobu odstaveno z důvodu nutnosti náročnější opravy. Buďte proto ostražití a ptejte se, proč v daném období došlo k tak razantní změně užívání vozidla.

Prohlídka

Prohlídku vozidla v žádném případě nepodceňujte. Požádejte prodejce, aby vozidlo před vaší návštěvou nestartoval. Pokud vám vyhoví, dostane se vám příležitosti pozorovat, jak auto startuje za studena a zda má motor při tomto startu pravidelný chod. Rovněž můžete zkontrolovat, zda se pod zaparkovaným autem nenachází kaluž provozních kapalin, která by signalizovala větší či menší problém.

Pro ověření případných havárií si všímejte kvality lakování jednotlivých částí karoserie. Bouračku často odhalí nepatrný rozdíl v barevných odstínech jednotlivých dílů, popraskaný lak v mezidveřních prostorech, popřípadě odřený lak na šroubech, které dveře uchycují ke karoserii – standardně jsou šrouby překryté vrstvou laku barvy karoserie. Havárii pomůže odhalit také popraskané uchycení světel či držáky nárazníků. Obojí lze ověřit pozorným prohlédnutím motorového prostoru. Zde se ještě chvíli zdržme. Prohlídněte si, zda nejsou jednotlivé komponenty či spodní kryt motoru znečištěny olejem, prostor by měl být relativně suchý a nemělo by zde docházet k únikům provozních kapalin.

Z hlediska koroze se zaměřte na obvyklá místa. Zkontrolovat se vyplatí především prahy, blatníky, vnitřní spodní hranu dveří, oblast kolem zámku víka kufru či umístění registrační značky.

Součástí prohlídky by měla být rovněž projížďka vozidla, dobrý prodejce vám při ní umožní zasednout k volantu. Projížďka by měla umožnit svižnější jízdu, otáčení v plném rejdu, prudké zrychlení i brždění. Během ní si nechte zajít chuť na kvalitní hudbu a raději se zaposlouchejte do zvuků a vibrací, které auto vydává. Vozidlo by mělo při jízdě působit jistě, držet směr a takzvaně „neplavat“ v důsledku nedostatků podvozku.

Pokud si nejste jisti, že při prohlídce zvládnete odhalit potenciální nedostatky, vezměte s sebou technicky zdatného souseda či kamaráda – automobilového nadšence. V ideál­ním případě se domluvte na prohlídce v nezávislém autoservisu. V každém případě lze při výběru vozidla i z hlediska možných budoucích nákladů spíše hledět na dobrý technický stav než na jeho vizuální stránku či oslňující výbavu.

Koupě a papírování

Auto už je vybráno a zbývá pustit se do vyřízení nutné administrativy. Kupní smlouva, jíž se převádí vlastnické právo k automobilu, nemá předepsanou písemnou formu. Můžete ji tedy uzavřít i ústně. To však pro případ možných sporů nelze doporučit. Ve většině případů o pouhou ústní smlouvu nebude usilovat ani prodejce a návrh písemné smlouvy bude mít již připravený. Řádně si jej přečtěte a nenechte se vmanipulovat do pocitu časového presu. Pokud vám není cokoliv jasné, zeptejte se na podrobnosti. Trvejte také na tom, aby vše, co vám prodejce přislíbil či na co vás upozornil ústně, bylo zaneseno i do smlouvy. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat ujednáním o kupní ceně a jejímu zaplacení.

K úhradě by nemělo dojít dříve, než na vás přejde vlastnické právo k vozidlu. V rozporu s obecným přesvědčením však k převodu vlastnického práva nedojde v okamžiku přepisu údajů v registru vozidel, ale již samotnou smlouvou. Strany si nicméně ve smlouvě mohou ujednat jiný způsob převodu vlastnického práva. Ve chvíli, kdy se stanete vlastníkem vozidla, máte zákonnou povinnost jej k tomuto okamžiku pojistit, tedy s některou z pojišťoven sjednat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – povinné ručení.

Dále zbývá už jen zmíněný přepis. Ten je možné uskutečnit na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností. Nejjednodušší cestou je dostavit se na úřad za účelem přepisu společně s prodávajícím, lze si ale opět dohodnout jiný postup. Přepis může zajistit kterákoliv ze stran smlouvy, bude však od druhého aktéra potřebovat úředně ověřenou plnou moc. Pro přepis vozidla bude kromě případné plné moci nutné předložit vyplněnou příslušnou žádost, kupní smlouvu, doklad o pojištění vozidla, záznam o provedené evidenční prohlídce na stanici technické kontroly, případně o provedené technické. Nově ovšem může být záznam z STK pro tyto účely starý až jeden rok.

Dále je nutné uhradit správní poplatek, který u většiny nyní prodávaných ojetin činí 800 Kč. U starších vozidel, jež nevyhovují alespoň emisní normě EURO3, může být vyžadováno zaplacení ekologické daně z převodu vozidla v rozmezí 3000 až 10 000 Kč.


Přihlásit