Zahraniční test: Inkontinenční vložky

Sdílejte

Publikováno v časopise 8/2023

dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT). V rámci naší spolupráce vám přinášíme shrnutí testu, který vydali naši zahraniční partneři a na němž se dTest na rozdíl od ostatních testů v tomto vydání nepodílel. Výběr inkontinen­čních vložek reflektuje především rakouský trh, získaná zjištění však mohou být užitečná i pro nás.

Močová inkontinence se vyskytuje v několika základních typech, všechny ale mají jeden společný nežádoucí výsledek – nekontrolovatelný a vůlí neovladatelný únik moči. Stresová inkontinence může pramenit z anatomických změn v pánevním dně. Při urgentní inkontinenci je silné nutkání močit způsobeno poruchou hladkého svalstva, které je v normálním stavu povolené a stahuje se právě ve chvílích, kdy tělo potřebuje vypudit moč. Reflexní inkontinenci vyvolávají změny v centrálním nervovém systému, kdy člověk není vlastní vůlí schopen potlačit potřebu se vymočit. Poslednímu základnímu druhu inkontinence se říká paradoxní a je důsledkem retence neboli zadržování moči.

Nekontrolovatelný únik moči může člověku narušovat běžný komfort a vyvolávat stresové situace. Statistiky uvádějí, že jistou zkušenost s inkontinencí v průběhu života získá každá čtvrtá žena a každý desátý muž. K rizikovým faktorům patří věk, hormonální změny a menopauza, prostatické problémy či chirurgické zákroky. Jde o rozšířený problém, jejichž následky však lze v dnešní době naštěstí poměrně účinně řešit.

Využijte příspěvky zdravotních pojišťoven

Inkontinence patří k vůbec nejrozšířenějším zdravotním problémům. Je proto škoda, že řada českých pacientů neví, že výdaje za inkontinenční pomůcky za ně může částečně či zcela hradit zdravotní pojišťovna, a tak tuto možnost ani nevyužívá.

Základní podmínkou pro úhradu vložek či jiných pomůcek je vystavení tzv. Poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku. Ten obdržíte od lékaře po prokázání a stanovení stupně závažnosti patologického úniku moči. Nárok na předpis mohou získat pojištěnci již od tří let věku.

Inkontinenční pomůcky může předepsat nejen praktický lékař, ale také geriatr, gynekolog, chirurg, nefrolog, neurolog, pediatr či urolog. Od loňského roku pak předpis můžete získat i od sestry v domácí péči či sestry v lékařských oborech.

Hrazení vložek a jiných pomůcek má jistá omezení. Hrazeno je maximálně 150 kusů inkontinenčních pomůcek měsíčně. Stanoven je i maximální finanční limit. U 1. stupně jde nejvýše o 449,65 Kč/měsíc, u 2. stupně do 900,45 Kč/měsíc a v případě nejtěžšího, 3. stupně do celkové výše 1 699,70 Kč/měsíc.

Vložky pod drobnohledem

K nejdůležitějším krokům v boji s inkontinencí patří návštěva lékaře. Není třeba cítit stud, ordinací vašeho ošetřujícího lékaře prošly desítky lidí, které trápí stejné potíže. Je důležité zjistit příčinu úniku moči, nehledě na to, zda jde o vratné, či chronické změny.

Zřejmě nejběžnější pomůckou při samovolném úniku moči jsou inkontinenční vložky. Kolegové z rakouské spotřebitelské organizace VKI otestovali 12 vložek deklarujících lehkou či střední míru absorpce (Konsument 1/2023). Nutno podotknout, že značení na balení není vždy přesným vodítkem. Míra absorpce se často označuje počtem kapek. Neexistuje však žádný obecně platný systém značení, který by umožnil výrobky porovnávat mezi sebou. Deklarace je tudíž pouze orientační.

Vložky byly podrobeny souboru laboratorních i praktických zkoušek. Zkoumala se absorpční kapacita a kontrolovalo se, do jaké míry jsou produkty chráněné před protečením či prosáknutím. Praktické zkoušky odhalily, jak si vložky vedou v reálných podmínkách – zda jsou pohodlné a drží na místě či do jaké míry poskytují pocit sucha a bezpečí. Výsledky byly velmi zajímavé, ukázalo se, že sáhnout v obchodě poslepu po jakémkoliv výrobku se nemusí vyplatit – uděleny byly velmi dobré, ale i nedostatečné známky.

Co vložka schvátí…

Aby bylo možné objektivně srovnávat schopnost vložek pohltit a zadržet tekutiny, probíhaly zkoušky absorpce v laboratorním prostředí. Měřila se celková absorpční kapacita, dále se sledovalo, jak rychle vložka pohltí přesně odměřené množství tekutiny a zda se nemusíte obávat prosakování či protékání.

Čtyři produkty značek Pamina, BI Comfort, Clever a Femisan zkouškou maximální absorpční kapacity prošly na výbornou a je na ně spoleh i v případě nenadálé silnější „nehody“. Naopak trojice Farmaconfort, Jessa Diskret a Natracare nepřesvědčila, jejich savá jádra mnoho tekutiny nepojmou. Výsledky byly natolik špatné, že všechny tři dostaly nedostatečnou známku.

Dvojice zkoušek zkoumala, jak vložky zvládnou únik 50 ml moči, což je množství typické pro běžnou inkontinenci. Kromě rychlosti absorpce se kontrolovalo, jestli tekutina neprotéká po stranách. Vložky Pamina, Duchesse, Siempre a Always test zvládly na jedničku, kapalina byla nasáta rychle a mimo vložku nic neuniklo. Rychlou absorpci předvedly také BI Comfort, Clever, Femisan, Tena, Satessa a Farmaconfort. Tuto jejich pozitivní vlastnost nicméně v podstatě vymazal fakt, že část tekutiny po stranách protekla a vložky by tak mohly přivést uživatelky do krajně nepříjemné situace. Výrobky Jessa Diskret a Natracare dostaly nedostatečnou za obě části zkoušky – tekutinu sály pomalu a zároveň protékaly. Natracare dokonce celou 50ml dávku vůbec nebyla schopna nasát.

Poslední zkoušky v testu absorpce zjišťovaly, zda například při sezení nemůže dojít k prosáknutí savého jádra a potažmo hrozbě navlhčení oblečení. Tři nejlepší vložky, tedy Pamina, Duchesse a Siempre, nezradily po třech ani čtyřech minutách, z 50 absorbovaných mililitrů savý papír, kterým se prosakování ověřovalo, nezachytil ani kapku. Nepříjemné překvapení si nachystaly vložky Farmaconfort, které výrazně propouštěly tekutinu již po třech minutách. Savý papír byl natolik mokrý, že produkt v dané dvojici zkoušek nemohl dostat jiné než nedostatečné známky.

Praxe s výhradami

Praktické zkoušky, na kterých se podíleli dobrovolnice a odborníci, přinesly pět celkových dobrých známek. Zbytek produktů byl většinou uspokojivý a jeden dokonce nedostatečný.

Nejlépe zapůsobily vložky Satessa. Dobrovolnice si u nich pochvalovaly pocit sucha a bezpečí. Povedené lepicí proužky zajistily, že vložka během používání „necestovala“ a zůstávala stabilně na místě. Lepicí proužky pochválili také laboratorní odborníci. Zlepšení by si ženy dokázaly představit například po stránce pocitu na dotek. Pochvalu si (s menšími výhradami) zaslouží také Always, Duchesse a Siempre. V případě Always ženy vykazovaly největší ochotu ke koupi.

Jednoznačně nejhorším celkovým dojmem zapůsobily vložky Natracare. Žádná z hodnotitelek by si je dobrovolně nekoupila a jsou i nepříjemné na dotek. U odborníků pak zcela propadly. S výjimkou lepicích proužků, které dostaly dostatečnou, se to v tabulce v jejich případě hemží samými nedostatečnými známkami.

Cena nic neznamená

Výše jsme uvedli, že opravdu není jedno, který výrobek v drogerii, supermarketu či obchodě se zdravotními pomůckami zakoupíte. Řídit se nelze ani cenovkou. Přibližná cena za jeden kus se u testovaných produktů pohybovala od 14 do 67 centů (v době uzávěrky přibližně 3,30 až 16 Kč).

Trojice velmi dobře hodnocených vložek, jmenovitě Pamina, Duchesse a Siempre, patřila k nejlevnějším produktům, jeden kus vycházel na 14 či 15 centů.

Nejdražším produktem byly Farmaconfort, které celkově získaly pouze dostatečnou známku. Beznadějně poslední vložky Natracare rovněž nebyly zrovna levné, jedna stála přibližně 31 centů.

inkontinenční vložky

 • Pamina Diskret Hygiene Einlagen Normal

  orientační cena 2 euro

  počet kusů v balení 14

  orientační cena za kus 0,14 euro

  celkové hodnocení velmi dobře
  (86 %)

  absorpce velmi dobře
  (94 %)

  maximální absorpční kapacita [++]

  absorpce 50 ml / protékání po stranách [++] / [++]

  prosakování po 3 / 4 minutách [++] / [++]

  praktické zkoušky uspokojivě
  (55 %)

  dobrovolnice: velikost / vzhled [+] / [0]

  dobrovolnice: pocit na dotek [0]

  dobrovolnice: běžné používání [+]

  dobrovolnice: lepicí proužky / stabilita během používání [++] / [++]

  dobrovolnice: komfort při používání [0]

  dobrovolnice: pocit bezpečí / sucha [+] / [0]

  dobrovolnice: ochota ke koupi / celkový dojem [0] / [0]

  odborníci: vizuální hodnocení [0]

  odborníci: pocit na dotek [-]

  odborníci: absorpce [+]

  odborníci: lepicí proužky [0]

  odborníci: suché / vlhké savé jádro [-] / [0]

  odborníci: celkový dojem [0]

  informace

  deklarovaná míra absorpce lehká

 • Duchesse Hygiene Einlagen Normal

  orientační cena 2,10 euro

  počet kusů v balení 14

  orientační cena za kus 0,15 euro

  celkové hodnocení velmi dobře
  (82 %)

  absorpce velmi dobře
  (87 %)

  maximální absorpční kapacita [+]

  absorpce 50 ml / protékání po stranách [++] / [++]

  prosakování po 3 / 4 minutách [++] / [++]

  praktické zkoušky dobře
  (64 %)

  dobrovolnice: velikost / vzhled [+] / [-]

  dobrovolnice: pocit na dotek [-]

  dobrovolnice: běžné používání [++]

  dobrovolnice: lepicí proužky / stabilita během používání [+] / [0]

  dobrovolnice: komfort při používání [+]

  dobrovolnice: pocit bezpečí / sucha [+] / [+]

  dobrovolnice: ochota ke koupi / celkový dojem [-] / [0]

  odborníci: vizuální hodnocení [++]

  odborníci: pocit na dotek [+]

  odborníci: absorpce [++]

  odborníci: lepicí proužky [+]

  odborníci: suché / vlhké savé jádro [++] / [+]

  odborníci: celkový dojem [+]

  informace

  deklarovaná míra absorpce lehká až střední

 • Siempre Inkontinenz Normal

  orientační cena 2 euro

  počet kusů v balení 14

  orientační cena za kus 0,14 euro

  celkové hodnocení velmi dobře
  (82 %)

  absorpce velmi dobře
  (87 %)

  maximální absorpční kapacita [+]

  absorpce 50 ml / protékání po stranách [++] / [++]

  prosakování po 3 / 4 minutách [++] / [++]

  praktické zkoušky dobře
  (64 %)

  dobrovolnice: velikost / vzhled [+] / [-]

  dobrovolnice: pocit na dotek [-]

  dobrovolnice: běžné používání [++]

  dobrovolnice: lepicí proužky / stabilita během používání [+] / [0]

  dobrovolnice: komfort při používání [+]

  dobrovolnice: pocit bezpečí / sucha [+] / [+]

  dobrovolnice: ochota ke koupi / celkový dojem [-] / [0]

  odborníci: vizuální hodnocení [++]

  odborníci: pocit na dotek [+]

  odborníci: absorpce [++]

  odborníci: lepicí proužky [+]

  odborníci: suché / vlhké savé jádro [++] / [+]

  odborníci: celkový dojem [+]

  informace

  deklarovaná míra absorpce lehká až střední

 • Always Discreet Boutique Normal Schwarz

  orientační cena 5 euro

  počet kusů v balení 10

  orientační cena za kus 0,50 euro

  celkové hodnocení dobře
  (70 %)

  absorpce dobře
  (70 %)

  maximální absorpční kapacita [0]

  absorpce 50 ml / protékání po stranách [++] / [++]

  prosakování po 3 / 4 minutách [+] / [++]

  praktické zkoušky dobře
  (67 %)

  dobrovolnice: velikost / vzhled [+] / [0]

  dobrovolnice: pocit na dotek [+]

  dobrovolnice: běžné používání [++]

  dobrovolnice: lepicí proužky / stabilita během používání [++] / [++]

  dobrovolnice: komfort při používání [++]

  dobrovolnice: pocit bezpečí / sucha [+] / [++]

  dobrovolnice: ochota ke koupi / celkový dojem [+] / [+]

  odborníci: vizuální hodnocení [0]

  odborníci: pocit na dotek [0]

  odborníci: absorpce [-]

  odborníci: lepicí proužky [-]

  odborníci: suché / vlhké savé jádro [+] / [++]

  odborníci: celkový dojem [0]

  informace

  deklarovaná míra absorpce neuvedeno

 • BI Comfort Hygiene Einlagen Normal 

  orientační cena 3 euro

  počet kusů v balení 14

  orientační cena za kus 0,21 euro

  celkové hodnocení dobře
  (66 %)

  absorpce dobře
  (68 %)

  maximální absorpční kapacita [++]

  absorpce 50 ml / protékání po stranách [++] / [--]

  prosakování po 3 / 4 minutách [+] / [+]

  praktické zkoušky uspokojivě
  (59 %)

  dobrovolnice: velikost / vzhled [+] / [-]

  dobrovolnice: pocit na dotek [0]

  dobrovolnice: běžné používání [++]

  dobrovolnice: lepicí proužky / stabilita během používání [+] / [+]

  dobrovolnice: komfort při používání [+]

  dobrovolnice: pocit bezpečí / sucha [+] / [+]

  dobrovolnice: ochota ke koupi / celkový dojem [-] / [0]

  odborníci: vizuální hodnocení [0]

  odborníci: pocit na dotek [0]

  odborníci: absorpce [+]

  odborníci: lepicí proužky [0]

  odborníci: suché / vlhké savé jádro [+] / [+]

  odborníci: celkový dojem [0]

  informace

  deklarovaná míra absorpce lehká

 • Clever Hygiene Einlagen Normal

  orientační cena 2 euro

  počet kusů v balení 14

  orientační cena za kus 0,14 euro

  celkové hodnocení dobře
  (66 %)

  absorpce dobře
  (68 %)

  maximální absorpční kapacita [++]

  absorpce 50 ml / protékání po stranách [++] / [--]

  prosakování po 3 / 4 minutách [+] / [+]

  praktické zkoušky uspokojivě
  (59 %)

  dobrovolnice: velikost / vzhled [+] / [-]

  dobrovolnice: pocit na dotek [0]

  dobrovolnice: běžné používání [++]

  dobrovolnice: lepicí proužky / stabilita během používání [+] / [+]

  dobrovolnice: komfort při používání [+]

  dobrovolnice: pocit bezpečí / sucha [+] / [+]

  dobrovolnice: ochota ke koupi / celkový dojem [-] / [0]

  odborníci: vizuální hodnocení [0]

  odborníci: pocit na dotek [0]

  odborníci: absorpce [+]

  odborníci: lepicí proužky [0]

  odborníci: suché / vlhké savé jádro [+] / [+]

  odborníci: celkový dojem [0]

  informace

  deklarovaná míra absorpce lehká

 • Femisan Hygieneeinlagen

  orientační cena 2 euro

  počet kusů v balení 14

  orientační cena za kus 0,14 euro

  celkové hodnocení dobře
  (66 %)

  absorpce dobře
  (68 %)

  maximální absorpční kapacita [++]

  absorpce 50 ml / protékání po stranách [++] / [--]

  prosakování po 3 / 4 minutách [+] / [+]

  praktické zkoušky uspokojivě
  (59 %)

  dobrovolnice: velikost / vzhled [+] / [-]

  dobrovolnice: pocit na dotek [0]

  dobrovolnice: běžné používání [++]

  dobrovolnice: lepicí proužky / stabilita během používání [+] / [+]

  dobrovolnice: komfort při používání [+]

  dobrovolnice: pocit bezpečí / sucha [+] / [+]

  dobrovolnice: ochota ke koupi / celkový dojem [-] / [0]

  odborníci: vizuální hodnocení [0]

  odborníci: pocit na dotek [0]

  odborníci: absorpce [+]

  odborníci: lepicí proužky [0]

  odborníci: suché / vlhké savé jádro [+] / [+]

  odborníci: celkový dojem [0]

  informace

  deklarovaná míra absorpce lehká až střední

 • Tena Discreet Einlagen Normal

  orientační cena 5 euro

  počet kusů v balení 12

  orientační cena za kus 0,42 euro

  celkové hodnocení dobře
  (64 %)

  absorpce dobře
  (64 %)

  maximální absorpční kapacita [+]

  absorpce 50 ml / protékání po stranách [++] / [--]

  prosakování po 3 / 4 minutách [+] / [++]

  praktické zkoušky dobře
  (67 %)

  dobrovolnice: velikost / vzhled [+] / [0]

  dobrovolnice: pocit na dotek [0]

  dobrovolnice: běžné používání [++]

  dobrovolnice: lepicí proužky / stabilita během používání [++] / [0]

  dobrovolnice: komfort při používání [0]

  dobrovolnice: pocit bezpečí / sucha [+] / [+]

  dobrovolnice: ochota ke koupi / celkový dojem [-] / [0]

  odborníci: vizuální hodnocení [+]

  odborníci: pocit na dotek [+]

  odborníci: absorpce [++]

  odborníci: lepicí proužky [0]

  odborníci: suché / vlhké savé jádro [0] / [++]

  odborníci: celkový dojem [+]

  informace

  deklarovaná míra absorpce lehká až střední

 • Satessa Diskret Hygiene Einlagen Normal

  orientační cena 2 euro

  počet kusů v balení 14

  orientační cena za kus 0,14 euro

  celkové hodnocení dobře
  (62 %)

  absorpce dobře
  (60 %)

  maximální absorpční kapacita [-]

  absorpce 50 ml / protékání po stranách [++] / [--]

  prosakování po 3 / 4 minutách [++] / [++]

  praktické zkoušky dobře
  (74 %)

  dobrovolnice: velikost / vzhled [++] / [0]

  dobrovolnice: pocit na dotek [0]

  dobrovolnice: běžné používání [++]

  dobrovolnice: lepicí proužky / stabilita během používání [++] / [++]

  dobrovolnice: komfort při používání [+]

  dobrovolnice: pocit bezpečí / sucha [++] / [++]

  dobrovolnice: ochota ke koupi / celkový dojem [0] / [+]

  odborníci: vizuální hodnocení [+]

  odborníci: pocit na dotek [++]

  odborníci: absorpce [-]

  odborníci: lepicí proužky [++]

  odborníci: suché / vlhké savé jádro [0] / [+]

  odborníci: celkový dojem [+]

  informace

  deklarovaná míra absorpce lehká

 • Farmaconfort Algodon Inkontinenzeinlagen Normal

  orientační cena 8 euro

  počet kusů v balení 12

  orientační cena za kus 0,67 euro

  celkové hodnocení dostatečně
  (29 %)

  absorpce dostatečně
  (25 %)

  maximální absorpční kapacita [--]

  absorpce 50 ml / protékání po stranách [++] / [--]

  prosakování po 3 / 4 minutách [--] / [--]

  praktické zkoušky uspokojivě
  (46 %)

  dobrovolnice: velikost / vzhled [0] / [-]

  dobrovolnice: pocit na dotek [0]

  dobrovolnice: běžné používání [++]

  dobrovolnice: lepicí proužky / stabilita během používání [++] / [+]

  dobrovolnice: komfort při používání [0]

  dobrovolnice: pocit bezpečí / sucha [++] / [+]

  dobrovolnice: ochota ke koupi / celkový dojem [0] / [0]

  odborníci: vizuální hodnocení [-]

  odborníci: pocit na dotek [-]

  odborníci: absorpce [-]

  odborníci: lepicí proužky [-]

  odborníci: suché / vlhké savé jádro [-] / [-]

  odborníci: celkový dojem [-]

  informace

  deklarovaná míra absorpce lehká až střední

 • Jessa Diskret Hygiene Einlagen Mini Long

  orientační cena 2,60 euro

  počet kusů v balení 16

  orientační cena za kus 0,16 euro

  celkové hodnocení dostatečně
  (26 %)

  absorpce nedostatečně
  (18 %)

  maximální absorpční kapacita [--]

  absorpce 50 ml / protékání po stranách [--] / [--]

  prosakování po 3 / 4 minutách [0] / [0]

  praktické zkoušky uspokojivě
  (59 %)

  dobrovolnice: velikost / vzhled [0] / [0]

  dobrovolnice: pocit na dotek [-]

  dobrovolnice: běžné používání [++]

  dobrovolnice: lepicí proužky / stabilita během používání [++] / [+]

  dobrovolnice: komfort při používání [+]

  dobrovolnice: pocit bezpečí / sucha [0] / [+]

  dobrovolnice: ochota ke koupi / celkový dojem [-] / [0]

  odborníci: vizuální hodnocení [+]

  odborníci: pocit na dotek [++]

  odborníci: absorpce [0]

  odborníci: lepicí proužky [-]

  odborníci: suché / vlhké savé jádro [+] / [0]

  odborníci: celkový dojem [0]

  informace

  deklarovaná míra absorpce lehká

 • Natracare Dry & Light Slim

  orientační cena 6,20 euro

  počet kusů v balení 20

  orientační cena za kus 0,31 euro

  celkové hodnocení nedostatečně
  (6 %)

  absorpce nedostatečně
  (3 %)

  maximální absorpční kapacita [--]

  absorpce 50 ml / protékání po stranách [--] / [--]

  prosakování po 3 / 4 minutách [n] / [n]

  praktické zkoušky nedostatečně
  (20 %)

  dobrovolnice: velikost / vzhled [0] / [-]

  dobrovolnice: pocit na dotek [-]

  dobrovolnice: běžné používání [+]

  dobrovolnice: lepicí proužky / stabilita během používání [++] / [0]

  dobrovolnice: komfort při používání [0]

  dobrovolnice: pocit bezpečí / sucha [-] / [-]

  dobrovolnice: ochota ke koupi / celkový dojem [--] / [--]

  odborníci: vizuální hodnocení [--]

  odborníci: pocit na dotek [--]

  odborníci: absorpce [--]

  odborníci: lepicí proužky [-]

  odborníci: suché / vlhké savé jádro [--] / [--]

  odborníci: celkový dojem [--]

  informace

  deklarovaná míra absorpce lehká

V případě shodného hodnocení je pořadí podle abecedy. Uvedené ceny v eurech odpovídají cenám v rakouských obchodech v době vydání testu (12/2022).


Přihlásit