Jak testujeme kontaktní grily

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • grilování: 50 %
  • obsluha: 30 %
  • spotřeba el. energie: 10 %
  • dílenské zpracování: 10 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Praktické zkoušky grilování

Byly hlavní částí testu. Zahrnovaly grilování kuřecích prsou, filetů z lososa, zeleniny (nakrájeného lilku, cukety, žampionů a červené papriky) a zapékání sýrového toastu.

Pro všechna grilování platil stejný postup: příprava surovin, použití a nastavení doporučené grilovací desky, výběr adekvátní (doporučené) teploty a času podle návodu a samotné grilování. Při každé přípravě se zároveň sledoval čas potřebný k nahřátí grilu, čas grilování a celkový čas od zapnutí přístroje po vyjmutí jídla. Měřili jsme spotřebu elektrické energie při nahřívání a grilování, a také celkovou spotřebu od zapnutí přístroje po sundání potravin z grilovací desky.

Během přípravy pokrmu se posuzovaly na stupnici od 1 do 5: intenzita pachu, kouř a míra odkapávání tekutin. Po skončení grilování se u masa na stejné škále hodnotily: rovnoměrnost barvy z obou stran, textura (na povrchu), rovnoměrnost propečení, chuť a celkový dojem. U zeleniny se sledovaly rovnoměrnost opečení, konzistence a textura, celkový dojem, u sýrového toustu se ještě posuzovala křupavost.

Obsluha

Zahrnuje několik dílčích parametrů, které se hodnotily s pomocí pětistupňové hodnoticí škály.

U návodu k použití se za pozitivní považují například: velké písmo, jasné instrukce a piktogramy, čistý layout k snadné orientaci, jasný popis instalace, pochopitelný popis funkcí, jasná tabulka s časy přípravy, recepty, popis poruch, rychlý start. Naopak negativními rysy jsou: malé písmo, žádné piktogramy, málo detailů, matoucí layout, nelogické rozdělení jednotlivých částí návodu, žádný nebo špatný popis instalace, chybějící časy přípravy, recepty, návod k údržbě, bezpečnostní pokyny.

Za kladné rysy při zprovozňování grilu jsme považovali: odnímatelné a snadno vyměnitelné grilovací desky, snadné nastavení sklonu či výšky grilovacího víka, kontrolky a indikátory a jejich viditelné umístění, ukazatel zapnutí a „připravenosti“ grilu k práci. Negativně jsme hodnotili: obtížnou manipulaci s grilovacími deskami, komplikované nastavování výšky či sklonu desky a nožiček, chybějící indikátory nebo jejich nevhodné umístění, chybějící kontrolku zapnutého přístroje a připravenosti ke grilování.

Nastavení a použití kontaktního grilu usnadňují například tyto vlastnosti: snadné programování, pohodlné umístění ovládacích prvků, velké a srozumitelné ovládací prvky, pohodlné madlo, snadné a bezpečné otevírání a manipulace s víkem i během pečení, systém uzamykání. Body dolů se strhávaly za: složité programování pouze s použitím návodu, malé a špatně umístěné ovládací prvky, obtížnou viditelnost displeje a ovládacích prvků během obsluhy, nestabilitu přístroje či horké madlo.

Snadnost údržby a čištění charakterizovaly tyto rysy: grilovací plochu lze po pečení snadno do čista otřít, sběrná nádoba na tuk a šťávy je jednoduše vyměnitelná, zbytky připečeného jídla neznečišťují jiné části přístroje než grilovací desku, odnímatelné grilovací desky lze zcela ponořit do vody nebo vložit do myčky, povrch přístroje lze udržet v čistotě. Hodnocení snižovaly: špatně odstranitelné zbytky jídla z grilovací plochy, chybějící sběrná nádoba na tuk a šťávu, štěrbiny zachytávající nečistoty, nemožnost mytí desek v myčce, obtížně vyčistitelný povrch.

Manipulaci a skladování jsme hodnotili kladně, když lze: uschovat napájecí kabel do úložného prostoru; přístroj uskladnit ve svislé poloze, jde uzamknout a je lehký. Body jsme strhávali, pokud: napájecí kabel nemá úložná prostor; je přístroj těžký a objemný a nelze jej uzamčený skladovat v jiné pozici.

Spotřeba elektrické energie

Měřila se při všech praktických zkouškách grilování, a to od předehřívání přístroje až po dokončení grilování. Dále se měřila spotřeba elektřiny ve stand-by režimu.

Dílenské zpracování

Též se hodnotilo na škále od 1 do 5 od nejhoršího po nejlepší. Pokud se lišila kvalita zpracování jednotlivých částí přístroje, pak se hodnotila každá zvlášť.

Pozitivní atributy: bytelná konstrukce, adekvátně silné materiály, hlavní materiál konstrukce odolný vůči poškrábání, stejně tak grilovací desky, spoje mezi rozdílnými materiály lícují a drží, ovládací prvky jsou dobře připevněné, bytelné a s dobrou konstrukcí, dekorativní prvky pevně drží.

Za negativa jsme považovali například: chatrnou konstrukci, tenké, křehké a snadno zničitelné použité materiály, povrchy náchylné k poškrábání, nekvalitní zpracování přechodů povrchových materiálů, nekvalitně připevněné knoflíky a ovládací prvky.

Bezpečnost

Při zjišťování elektrické bezpečnosti kontaktních grilů jsme se řídili normou EN ISO 60335. Při sledování tepelné bezpečnosti jsme se řídili EN ISO 13732-1 a zjišťovali maximální dosaženou teplotu v průběhu grilování na různých místech přístroje (madlo víka, hlavní madlo, ovládací prvky, apod.)

Přihlásit