Jak testujeme zubní pasty

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení:

 • odborné posouzení: 65 %
 • použití v praxi: 15 %
 • dopad na živ. prostředí: 10 %
 • údaje na obalu: 10 %

Odborné posouzení

Nejvýrazněji se do celkového hodnocení promítl soubor zkoušek, které probíhaly v laboratoři a zjednodušeně řečeno zjišťovaly, jakou ochranu a péči pasty zubům poskytují.

 • Obsah fluoridu – při měření obsahu této stěžejní látky nás zajímalo jeho celkové i využitelné množství. Celkový obsah fluoridu musí výrobce povinně uvádět na obalu či tubě a podle evropského nařízení č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích je maximální povolený obsah v zubní pastě pro dospělé stanoven na 0,15 %, jinak řečeno 1500 ppm (parts per million – počet částic na milión). Podíl využitelného fluoridu evropským nařízením nijak limitovaný není. Jedná se o část fluoridových sloučenin, které jsou rozpustné ve vodě či kyselině a při čištění zubů tak přímo účinkují na sklovinu. Právě z údaje vypovídajícím o využitelném množství fluoridu můžeme vyvozovat potenciální účinnost v zabraňování tvorbě zubního kazu.
 • Obrušování skloviny – neboli relativní dentinovou abrazivitu testujeme pomocí mezinárodně platné metody ISO 11609. Při ní vzorky lidských zubů vystavíme mírnému radioaktivnímu záření, vyčistíme je za pomoci kartáčku a pasty v nádobě s tekutinou simulující prostředí úst a na závěr v této tekutině změříme obsah radiace. Zjištěný údaj ukazuje na to, kolik částeček se brusným účinkem pasty uvolní – tedy jak moc pasta vrchní vrstvu zubu odírá. Čím nižší hodnotu jsme v laboratoři naměřili, tím šetrnější je pasta ke sklovině a dentinu.
 • Odstraňování skvrn – v laboratoři testujeme na zubech skotu a řídíme se metodou ISO 11609. Zuby vystavujeme speciálnímu roztoku z vývaru, čaje, kávy, slin, chloridu železitého a pigmentových bakterií, a to tak dlouho, dokud na nich nejsou patrné souvislé skvrny (jednou denně roztok měníme a zuby oplachujeme). Spektrofotometrem pak změříme barevný odstín „špinavého“ chrupu. Zuby pomocí speciálního mechanického zařízení, v němž je upevněn kartáček s pastou, čistíme čtyři a půl minuty, a nakonec opět použijeme spektrofotometr. Porovnáním počátečního a konečného odstínu zjistíme, jak účinně pasta skvrny odstraňuje. Čím vyšší rozdíl zaznamenáme, tím lepší čisticí účinností pasta disponuje.

Použití v praxi

Kosmetické vlastnosti zubních past (vzhled, příchuť, konzistence atd.) nám pomáhal posoudit panel dobrovolníků. Do testu se zapojili muži i ženy ve věku od 19 do 59 let. Testování probíhalo v domácích podmínkách, kam byly vzorky doručeny v neoznačených bílých obalech, aby nebyla rozpoznatelná značka. Testující používali vždy jeden vzorek po dobu jednoho týdne – po uplynutí této doby jsme je nechali vyplnit dotazník, pomocí kterého jednotlivé vlastnosti pasty zhodnotili. Každý vzorek posuzovalo minimálně 30 dobrovolníků.

Dopad na životní prostředí

Do hodnocení se promítl materiál obalu i tuby – body jsme rozdávali za uvedení druhu materiálu a možnou recyklaci. Lépe jsme hodnotili pasty, které jsou prodávány v tubě bez dalšího obalu (např. krabičky). U vzorků jsme také vyzkoušeli, kolik procent obsahu jde z tuby vymáčknout. Pozornost jsme tradičně věnovali také složení uvedenému v INCI listu. Pro účely hodnocení dopadu na životní prostředí jsme všechny složky zubních past obodovali z hlediska jejich toxicity, rozložitelnosti, tendence hromadit se v organismu (bioakumulace), narušení hormonálního systému a zároveň jim přidělili celkové skóre nebezpečnosti (tabulku najdete v nákupním průvodci Jak vybrat zubní pastu).

Jako zdroje nám posloužili informace z těchto zdrojů:

 • Evropská agentura pro chemické látky (ECHA);
 • Nordic Ecolabel;
 • SIN list;
 • Databáze kosmetických ingrediencí (Cosing);
 • švédský ecolabel Good Environmental Choice;
 • Prio list podle Švédské chemické agentury (KEMI).

Údaje na obalu

V rámci této zkoušky jsme zkontrolovali, zda výrobce na výrobku (obalu) uvádí všechny povinné informace, jež stanovuje evropské nařízení č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.

Přihlásit