Katalog spotřebitelských značek

Zelený bod

Značka Zelený bod je ochrannou známkou. Označení obalu značkou Zelený bod znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62. 

Na území České republiky je touto organizací EKO-KOM, a.s.. Je ovšem nutné, aby obaly byly odhozeny do zvláštních kontejnerů nebo odevzdány do sběrných dvorů. Odhodí-li ho spotřebitel do směsného odpadu, obal není možné recyklovat.

Piktogram Zeleného bodu není v některých případech zelený, nýbrž je jeho barva přizpůsobena barvě obalu za účelem ušetření nákladů spojených s barevným tiskem.

Garant EKO‑KOM, a. s. (Uděluje se dle normy ČSN 77 0052- 2.)
Kategorie obalové piktogramy
Typ výrobku chemické a úklidové prostředky, elektrozařízení, hračky, kosmetika, nápoje, ostatní, potraviny, potraviny pro zvláštní výživu
Více informací http://www.ekokom.cz/
Pokud máte k tomuto katalogu připomínky nebo jiné podněty neváhejte nás kontaktovat na dtest@dtest.cz.

Přihlásit