Katalog spotřebitelských značek

Umweltzeichen-Bäume

Rakouská obdoba Evropské květiny či českého Ekologicky šetrného výrobku. Výrobky nesoucí tuto značku spotřebitele informují o tom, že při jejich výrobě i balení byly zohledněny požadavky na ochranu životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. 

Vzhledem k tomu, že je ekoznačka Umweltzeichen-Bäume používána u ekologicky šetrných výrobků v zahraničí, je vhodné zvážit, zda nedat přednost českému ekvivalentu, tedy značce Ekologicky šetrný výrobek. Doprava totiž vzhledem k produkci výfukových plynů a jiných škodlivin ekologičnost výrobku snižuje.

Garant Rakouské ministerstvo životního prostředí
Kategorie ekologie, kvalita, normy, složení
Typ výrobku ostatní, služby, textil
Více informací http://www.umweltzeichen.at/
Pokud máte k tomuto katalogu připomínky nebo jiné podněty neváhejte nás kontaktovat na dtest@dtest.cz.

Přihlásit