Katalog spotřebitelských značek

Global Ecolabelling Network

Global Ecolabelling Network (GEN) je nezisková asociace sdružující organizace, které provozují ekolabelingové systémy neboli environmentální značení I. typu. Vedle těchto organizací jsou přidruženými členy GEN ještě další dvě organizace, které samy o sobě neprovozují ekolabelingové systémy, ale působí na poli ekoznačení. 

Jedná se o Spotřebitelský výbor (Consumer´s Choice Council, USA) a o Mezinárodní alianci pro sociální a environmentální akreditaci a označování (International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance, zkratka ISEAL).

Vznikla v roce 1994 a za účelem získání informací o všech existujících programech ekoznačení a následného sjednocení příslušných environmentálních kritérií a postupů.

Český program ekoznačení je součástí GEN – Global Ecolabelling Network, zastupují jej Ministerstvo životního prostředí a CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Garant Nezisková, nevládní organizace GEN
Kategorie ekologie, kvalita, normy, původ, složení
Typ výrobku chemické a úklidové prostředky, elektrozařízení, hračky, kosmetika, nápoje, ostatní, potraviny, potraviny pro zvláštní výživu
Více informací http://www.cenia.cz
Pokud máte k tomuto katalogu připomínky nebo jiné podněty neváhejte nás kontaktovat na dtest@dtest.cz.

Přihlásit