Katalog spotřebitelských značek

Český výrobek (nadační fond)

Nadační fond ČESKÝ VÝROBEK (NFČV) podporuje české výrobky. Značka existuje od roku 1994.

Cílem neziskové organizace Nadační fond ČESKÝ VÝROBEK (NFČV) je informovat spotřebitele o kvalitních českých výrobcích a podpořit jejich prodej. 

Obecné požadavky na žadatele o získání licence k užití značky ČESKÝ VÝROBEK

  • Podnik musí být ve vlastnictví českých státních občanů, resp. české právnické osoby a výtěžek podnikání se nepřevádí mimo území ČR.
  • Žádost může podat pouze výrobce, nikoli zmocněný zástupce (třetí osoba), registrovaný k podnikání na území ČR.
  • Žadatel dokládá v žádosti své identifikační údaje vyplněním elektronického přihlašovacího formuláře. Dále dokládá formou čestného prohlášení, že není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení podle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Výrobek, pro který žadatel žádá o udělení značky, musí splňovat platné právní předpisy.
  • Žadatel je povinen v době podání žádosti výrobek nebo skupinu výrobků pod svoji značkou dodávat do oběhu.
Garant Nadační fond ČESKÝ VÝROBEK (NFČV)
Kategorie původ
Typ výrobku chemické a úklidové prostředky, elektrozařízení, hračky, kosmetika, léky a doplňky stravy, nápoje, ostatní, potraviny, potraviny pro zvláštní výživu, textil
Více informací http://www.ceskyvyrobek.cz/
Pokud máte k tomuto katalogu připomínky nebo jiné podněty neváhejte nás kontaktovat na dtest@dtest.cz.

Přihlásit