Katalog spotřebitelských značek

Značka shody CE

Označení CE je vyžadováno u mnoha výrobků. Oznamuje, že výrobek splňuje bezpečnostní a zdravotní požadavky a požadavky na ochranu životního prostředí v EU.

Značka shody jasně deklaruje, že produkt je vyroben v souladu s technickými požadavky obsaženými v nařízení vlády nebo s platnými technickými normami či normami EU.

V době, kdy Česká republika nebyla členem Evropské unie, byly používána značka CCZ. CE používají členské státy EU.

Je-li ovšem výrobek určen pro trhy Evropské unie, musí být vždy označen značkou CE a značení CCZ nesmí být souběžně se značkou CE uvedeno, jak je citováno v zákoně č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů.

Garant Český normalizační institut
Kategorie normy, technické značky
Typ výrobku chemické a úklidové prostředky, elektrozařízení, hračky, kosmetika, léky a doplňky stravy, ostatní, potraviny, potraviny pro zvláštní výživu, textil
Více informací http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/index_cs.htm
Pokud máte k tomuto katalogu připomínky nebo jiné podněty neváhejte nás kontaktovat na dtest@dtest.cz.

Přihlásit