Katalog spotřebitelských značek

Czech made

Značka CZECH MADE je značkou kvality s nejdelší tradicí v České republice. Od roku 1993 je udělována pro výrobky vyráběné v rámci nejrůznějších odvětví. V roce 1995 rozšířila svou působnost a začala být udělována i za oblast služeb. Jedná se o značku komplexní, kdy na rozdíl od certifikace systémů kvality se zaměřuje i na spokojenost zákazníka. Vznikla s cílem usnadnit spotřebitelům orientaci v dostupných výrobcích a službách na českém trhu. Značka CZECH MADE je nejenom prestižním oceněním, ale především dokládá maximální péči výrobce či poskytovatele služby o jakost produktu.

Ocenění Czech Made může získat služba nebo výrobek:

  • vyrobený obchodní společností nebo podnikatelem registrovaným v České republice.
  • značka potvrzuje, že označený výrobek splňuje požadavky směrnic ČSJ a že výrobce má vytvořeny předpoklady (například implementovaný systém jakosti – ISO 9001 apod.) pro stabilitu vlastností rozhodných pro udělení této značky.
  • při udílení je také přihlédnuto k tomu, jak výrobek ovlivňuje životní prostředí a spotřebu energií
  • kvalita každého výrobku i služby je vždy podrobena zkoumáním nezávislé akreditované zkušebny, hodnocením spokojenosti zákazníků a odběratelů a také hodnocením experta na danou oblast
  • značka CZECH MADE byla v roce 2002 jako jedna z prvních přijata do vládou ČR garantovaného Programu Česká kvalita
  • značka je propůjčována na 2 roky, po tomto období lze prodloužit na další dvouleté období
  • Během platnosti užívání značky je standardně 1x prováděna kontrola plnění kritérií. V případě stížnosti je možné provést i neplánovanou kontrolu a předmět stížnosti řádně prověřit.

V roce 2002 byla značka CZECH MADE přijata jako jedna z prvních značek kvality do Programu Česká kvalita – Program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb, který byl přijat usnesením vlády ČR č. 685 ze dne 26. 6. 2002. Tímto přijetím byla potvrzena nezávislost a důvěryhodnost značky CZECH MADE.

Garant Garant – Česká společnost pro jakost (ČSJ)
Kategorie kvalita, původ
Typ výrobku chemické a úklidové prostředky, elektrozařízení, hračky, kosmetika, léky a doplňky stravy, nápoje, ostatní, potraviny, potraviny pro zvláštní výživu, služby, textil
Více informací https://www.czechmade.cz
Pokud máte k tomuto katalogu připomínky nebo jiné podněty neváhejte nás kontaktovat na dtest@dtest.cz.

Přihlásit