Srovnání mobilních tarifů

Díky našemu vylepšenému srovnávači tarifů můžete najít nejlevnější tarif podle vašich požadavků. Zadejte žádané počty minut, SMS a dat, poté klikněte na tlačítko a srovnávač najde nejvýhodnější nabídky operátorů.

Kolik plánujete za měsíc

%

%

MB

Operátor
Typ smlouvy
Nabídka
Tarifikace

zobrazit podrobné zadání

Našli jsme pro vás 67 tarifů
Řazeno dle ceny
 • Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  do vlastní sítě 10 000
  cena za minutu 4,90 Kč
  do vlastní sítě 0 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,90 Kč
  Data
  objem dat 100 MB
  dodatečný FUP 100 MB
  cena FUP 49 Kč

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období, data s výjimkou základního objemu dat se převádějí do bezprostředně následujícího zúčtovacího období
  • v případě zneužití výhody má O2 právo zpoplatnit účastníka běžnou sazbou dle tarifu, ledaže účastník poskytne O2 uspokojivé vysvětlení, že se jednalo o standardní využití služby; zneužitím se rozumí také překročení objemu 10 000 minut volání nebo 10 000 SMS za zúčtovací období
  • smlouva se uzavírá na dobu určitou 12 měsíců, každým dobitím se smlouva prodlužuje o 12 měsíců; nedojde-li v době platnosti smlouvy k jejímu prodloužení, smlouva se následně změní na smlouvu na dobu neurčitou (poskytovatel pak může smlouvu vypovědět, nemá-li účastník po více než 5 dní kladný zůstatek kreditu)
  • ukončením smlouvy kredit bez náhrady propadá
  • kredit se dobíjí kupony v hodnotách 300 a 500 Kč, bankovním převodem a dalšími způsoby; minimální dobití 200 Kč, platnost 6 měsíců => minimální útrata 33 Kč/měsíc
  • platnost kreditu podle přednabité, resp. dobíjené částky - do 99 Kč 45 dnů, od 100 Kč do 499 Kč 6 měsíců, 500 Kč a více 12 měsíců; platnost kreditu se prodlužuje jeho dobitím o dobu podle výše dobití
  • uplynutím doby platnosti kredit bez náhrady propadá
  • každý účastník, který si nově aktivuje SIM kartu s přednabitým kreditem s tarifem NA!VÝBĚR zakoupenou po 1. 8. 2017, automaticky získá na 30 dní výhodu Volání do O2 zdarma a Balíček 100 MB dat
  • účastníkům, kteří si svůj stávající tarif změní na tarif NA!VÝBĚR, se výhoda aktivuje dobitím kreditu ve výši minimálně 300 Kč
  • pro obnovení výhody je nutné dobít kredit ve výši minimálně 300 Kč, výhoda se obnoví ihned po dobití a je vždy platná 30 dnů od posledního dobití kreditu
  • na výhodu dle této akce má účastník nárok pouze na základě dobití, která jsou realizována do 12 měsíců od okamžiku prvotního nastavení výhody, o kterém byl účastník informován SMS zprávou
  • v případě, že má účastník dostatečný kredit, balíček 100 MB dat a aktivní automatickou obnovu dat, balíček se po jeho vyčerpání automaticky obnoví, a to za cenu 49 Kč. Takto obnovený objem dat má platnost do konce platnosti 30 denního období platnosti výhody.
 • O2 FREE Mini

  Tarif se závazkem 24 měsíců

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 60
  do vlastní sítě 10 000
  cena za minutu 3,50 Kč
  do vlastní sítě 0 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  do vlastní sítě 10 000
  cena SMS 1,50 Kč
  SMS do vlastní sítě 0 Kč
  Data
  objem dat 50 MB
  dodatečný FUP 50 MB
  cena FUP 49 Kč

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období, data s výjimkou základního objemu dat se převádějí do bezprostředně následujícího zúčtovacího období
  • v případě zneužití výhody má O2 právo zpoplatnit účastníka běžnou sazbou dle tarifu, ledaže účastník poskytne O2 uspokojivé vysvětlení, že se jednalo o standardní využití služby; zneužitím se rozumí také překročení objemu 10 000 minut volání nebo 10 000 SMS za zúčtovací období
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní doba 30 dní (počíná běžet od prvního dne následujícího po doručení žádosti o zrušení služby poskytovateli, není-li stanoveno jinak)
  • pokud účastník přejde z O2 předplacené karty a nově zřídí službu s tarifem z řady FREE se závazkem na 24 měsíců, může v průběhu prvních dvou měsíců trvání závazku tarif bezplatně zrušit a případně se vrátit zpět na předplacenou kartu
  • poskytovatel může požadovat složení vratných záloh a vratných jistot (až do výše pětinásobku součtu ceny poskytnutých v aktuálním zúčtovacím období a případných dlužných částek / až do výše 50 000 Kč v případě podezření na užívání služeb v rozporu se smluvními podmínkami) nebo poskytnutí jiné záruky (např. ručení)
  • poskytovatel je oprávněn stanovit pro poskytování služeb limity (zejména finanční)
  • pokud zájemce v návrhu neuvede některé parametry týkající se požadované služby, k jejich nastavení je oprávněn poskytovatel
 • O2 NA!VÝBĚR + Volání do O2 zdarma + 100 MB

  s balíčkem Balíček 500 MB mobilního internetu
  Předplacená karta

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  do vlastní sítě 10 000
  cena za minutu 4,90 Kč
  do vlastní sítě 0 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,90 Kč
  Data
  objem dat 600 MB
  dodatečný FUP 500 MB
  cena FUP 150 Kč

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období, data s výjimkou základního objemu dat se převádějí do bezprostředně následujícího zúčtovacího období
  • v případě zneužití výhody má O2 právo zpoplatnit účastníka běžnou sazbou dle tarifu, ledaže účastník poskytne O2 uspokojivé vysvětlení, že se jednalo o standardní využití služby; zneužitím se rozumí také překročení objemu 10 000 minut volání nebo 10 000 SMS za zúčtovací období
  • smlouva se uzavírá na dobu určitou 12 měsíců, každým dobitím se smlouva prodlužuje o 12 měsíců; nedojde-li v době platnosti smlouvy k jejímu prodloužení, smlouva se následně změní na smlouvu na dobu neurčitou (poskytovatel pak může smlouvu vypovědět, nemá-li účastník po více než 5 dní kladný zůstatek kreditu)
  • ukončením smlouvy kredit bez náhrady propadá
  • kredit se dobíjí kupony v hodnotách 300 a 500 Kč, bankovním převodem a dalšími způsoby; minimální dobití 200 Kč, platnost 6 měsíců => minimální útrata 33 Kč/měsíc
  • platnost kreditu podle přednabité, resp. dobíjené částky - do 99 Kč 45 dnů, od 100 Kč do 499 Kč 6 měsíců, 500 Kč a více 12 měsíců; platnost kreditu se prodlužuje jeho dobitím o dobu podle výše dobití
  • uplynutím doby platnosti kredit bez náhrady propadá
  • každý účastník, který si nově aktivuje SIM kartu s přednabitým kreditem s tarifem NA!VÝBĚR zakoupenou po 1. 8. 2017, automaticky získá na 30 dní výhodu Volání do O2 zdarma a Balíček 100 MB dat
  • účastníkům, kteří si svůj stávající tarif změní na tarif NA!VÝBĚR, se výhoda aktivuje dobitím kreditu ve výši minimálně 300 Kč
  • pro obnovení výhody je nutné dobít kredit ve výši minimálně 300 Kč, výhoda se obnoví ihned po dobití a je vždy platná 30 dnů od posledního dobití kreditu
  • na výhodu dle této akce má účastník nárok pouze na základě dobití, která jsou realizována do 12 měsíců od okamžiku prvotního nastavení výhody, o kterém byl účastník informován SMS zprávou
  • v případě, že má účastník dostatečný kredit, balíček 100 MB dat a aktivní automatickou obnovu dat, balíček se po jeho vyčerpání automaticky obnoví, a to za cenu 49 Kč. Takto obnovený objem dat má platnost do konce platnosti 30 denního období platnosti výhody.
  • Platnost balíčku je třicet dnů. Balíček se účastníkovi v případě dostatečného kreditu obnoví vždy po uplynutí 30 dnů. Pokud před uplynutím platnosti stávajícího balíčku dojde k vyčerpání limitu přenášených dat a účastník má zapnutou funkci automatické obnovy objemu dat, limit přenášených dat se tím automaticky obnoví ve stejné výši, a to opakovaně až desetkrát v rámci příslušného třicetidenního období platnosti balíčku. Po uplynutí platnosti stávajícího balíčku dat se nespotřebovaná část objemu dat nepřevádí do období platnosti nového balíčku. Parametry obnovování bude možné nastavit v aplikaci mojeo2.cz.
 • O2 FREE+ Modrý

  Tarif se závazkem 24 měsíců

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 10 000
  cena za minutu 0 Kč
  do vlastní sítě 0 Kč
  SMS
  volné SMS 10 000
  cena SMS 0 Kč
  SMS do vlastní sítě 0 Kč
  Data
  objem dat 1 000 MB
  dodatečný FUP 1 000 MB
  cena FUP 149 Kč

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období, data s výjimkou základního objemu dat se převádějí do bezprostředně následujícího zúčtovacího období
  • v případě zneužití výhody má O2 právo zpoplatnit účastníka běžnou sazbou dle tarifu, ledaže účastník poskytne O2 uspokojivé vysvětlení, že se jednalo o standardní využití služby; zneužitím se rozumí také překročení objemu 10 000 minut volání nebo 10 000 SMS za zúčtovací období
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní doba 30 dní (počíná běžet od prvního dne následujícího po doručení žádosti o zrušení služby poskytovateli, není-li stanoveno jinak)
  • pokud účastník přejde z O2 předplacené karty a nově zřídí službu s tarifem z řady FREE se závazkem na 24 měsíců, může v průběhu prvních dvou měsíců trvání závazku tarif bezplatně zrušit a případně se vrátit zpět na předplacenou kartu
  • poskytovatel může požadovat složení vratných záloh a vratných jistot (až do výše pětinásobku součtu ceny poskytnutých v aktuálním zúčtovacím období a případných dlužných částek / až do výše 50 000 Kč v případě podezření na užívání služeb v rozporu se smluvními podmínkami) nebo poskytnutí jiné záruky (např. ručení)
  • poskytovatel je oprávněn stanovit pro poskytování služeb limity (zejména finanční)
  • pokud zájemce v návrhu neuvede některé parametry týkající se požadované služby, k jejich nastavení je oprávněn poskytovatel
 • O2 FREE Mini

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 60
  do vlastní sítě 10 000
  cena za minutu 3,50 Kč
  do vlastní sítě 0 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  do vlastní sítě 10 000
  cena SMS 1,50 Kč
  SMS do vlastní sítě 0 Kč
  Data
  objem dat 50 MB
  dodatečný FUP 50 MB
  cena FUP 49 Kč

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období, data s výjimkou základního objemu dat se převádějí do bezprostředně následujícího zúčtovacího období
  • v případě zneužití výhody má O2 právo zpoplatnit účastníka běžnou sazbou dle tarifu, ledaže účastník poskytne O2 uspokojivé vysvětlení, že se jednalo o standardní využití služby; zneužitím se rozumí také překročení objemu 10 000 minut volání nebo 10 000 SMS za zúčtovací období
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní doba 30 dní (počíná běžet od prvního dne následujícího po doručení žádosti o zrušení služby poskytovateli, není-li stanoveno jinak)
  • pokud účastník přejde z O2 předplacené karty a nově zřídí službu s tarifem z řady FREE se závazkem na 24 měsíců, může v průběhu prvních dvou měsíců trvání závazku tarif bezplatně zrušit a případně se vrátit zpět na předplacenou kartu
  • poskytovatel může požadovat složení vratných záloh a vratných jistot (až do výše pětinásobku součtu ceny poskytnutých v aktuálním zúčtovacím období a případných dlužných částek / až do výše 50 000 Kč v případě podezření na užívání služeb v rozporu se smluvními podmínkami) nebo poskytnutí jiné záruky (např. ručení)
  • poskytovatel je oprávněn stanovit pro poskytování služeb limity (zejména finanční)
  • pokud zájemce v návrhu neuvede některé parametry týkající se požadované služby, k jejich nastavení je oprávněn poskytovatel
 • O2 NA!VÝBĚR + Volání do O2 zdarma + 100 MB

  s balíčkem Balíček 75 MB mobilního internetu
  Předplacená karta

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  do vlastní sítě 10 000
  cena za minutu 4,90 Kč
  do vlastní sítě 0 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,90 Kč
  Data
  objem dat 400 MB
  dodatečný FUP 100 MB
  cena FUP 49 Kč

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období, data s výjimkou základního objemu dat se převádějí do bezprostředně následujícího zúčtovacího období
  • v případě zneužití výhody má O2 právo zpoplatnit účastníka běžnou sazbou dle tarifu, ledaže účastník poskytne O2 uspokojivé vysvětlení, že se jednalo o standardní využití služby; zneužitím se rozumí také překročení objemu 10 000 minut volání nebo 10 000 SMS za zúčtovací období
  • smlouva se uzavírá na dobu určitou 12 měsíců, každým dobitím se smlouva prodlužuje o 12 měsíců; nedojde-li v době platnosti smlouvy k jejímu prodloužení, smlouva se následně změní na smlouvu na dobu neurčitou (poskytovatel pak může smlouvu vypovědět, nemá-li účastník po více než 5 dní kladný zůstatek kreditu)
  • ukončením smlouvy kredit bez náhrady propadá
  • kredit se dobíjí kupony v hodnotách 300 a 500 Kč, bankovním převodem a dalšími způsoby; minimální dobití 200 Kč, platnost 6 měsíců => minimální útrata 33 Kč/měsíc
  • platnost kreditu podle přednabité, resp. dobíjené částky - do 99 Kč 45 dnů, od 100 Kč do 499 Kč 6 měsíců, 500 Kč a více 12 měsíců; platnost kreditu se prodlužuje jeho dobitím o dobu podle výše dobití
  • uplynutím doby platnosti kredit bez náhrady propadá
  • každý účastník, který si nově aktivuje SIM kartu s přednabitým kreditem s tarifem NA!VÝBĚR zakoupenou po 1. 8. 2017, automaticky získá na 30 dní výhodu Volání do O2 zdarma a Balíček 100 MB dat
  • účastníkům, kteří si svůj stávající tarif změní na tarif NA!VÝBĚR, se výhoda aktivuje dobitím kreditu ve výši minimálně 300 Kč
  • pro obnovení výhody je nutné dobít kredit ve výši minimálně 300 Kč, výhoda se obnoví ihned po dobití a je vždy platná 30 dnů od posledního dobití kreditu
  • na výhodu dle této akce má účastník nárok pouze na základě dobití, která jsou realizována do 12 měsíců od okamžiku prvotního nastavení výhody, o kterém byl účastník informován SMS zprávou
  • v případě, že má účastník dostatečný kredit, balíček 100 MB dat a aktivní automatickou obnovu dat, balíček se po jeho vyčerpání automaticky obnoví, a to za cenu 49 Kč. Takto obnovený objem dat má platnost do konce platnosti 30 denního období platnosti výhody.
  • balíček se objednává a účtuje 49 Kč/týden, FUP 75 MB/týden, obnovení týdenního objemu dat 29 Kč
  • Po vyčerpání základní FUP bude limit až 3x automaticky obnoven. Uskutečnění datového spojení po vyčerpání objemu dat se považuje za výslovnou žádost o další poskytování služby formou obnovení datového objemu. Každý obnovený objem dat je možné čerpat pouze v rámci příslušného předplaceného období. Parametry obnovování bude možné nastavit v aplikaci mojeo2.cz.
 • O2 NA!VÝBĚR + FREE O2

  Předplacená karta

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  do vlastní sítě 10 000
  cena za minutu 4,90 Kč
  do vlastní sítě 0 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  do vlastní sítě 10 000
  cena SMS 1,90 Kč
  SMS do vlastní sítě 0 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období, data s výjimkou základního objemu dat se převádějí do bezprostředně následujícího zúčtovacího období
  • v případě zneužití výhody má O2 právo zpoplatnit účastníka běžnou sazbou dle tarifu, ledaže účastník poskytne O2 uspokojivé vysvětlení, že se jednalo o standardní využití služby; zneužitím se rozumí také překročení objemu 10 000 minut volání nebo 10 000 SMS za zúčtovací období
  • smlouva se uzavírá na dobu určitou 12 měsíců, každým dobitím se smlouva prodlužuje o 12 měsíců; nedojde-li v době platnosti smlouvy k jejímu prodloužení, smlouva se následně změní na smlouvu na dobu neurčitou (poskytovatel pak může smlouvu vypovědět, nemá-li účastník po více než 5 dní kladný zůstatek kreditu)
  • ukončením smlouvy kredit bez náhrady propadá
  • kredit se dobíjí kupony v hodnotách 300 a 500 Kč, bankovním převodem a dalšími způsoby; minimální dobití 200 Kč, platnost 6 měsíců => minimální útrata 33 Kč/měsíc
  • platnost kreditu podle přednabité, resp. dobíjené částky - do 99 Kč 45 dnů, od 100 Kč do 499 Kč 6 měsíců, 500 Kč a více 12 měsíců; platnost kreditu se prodlužuje jeho dobitím o dobu podle výše dobití
  • uplynutím doby platnosti kredit bez náhrady propadá
  • každý účastník, který si nově aktivuje SIM kartu s přednabitým kreditem s tarifem NA!VÝBĚR zakoupenou po 1. 8. 2017, automaticky získá na 30 dní výhodu Volání do O2 zdarma a Balíček 100 MB dat
  • účastníkům, kteří si svůj stávající tarif změní na tarif NA!VÝBĚR, se výhoda aktivuje dobitím kreditu ve výši minimálně 300 Kč
  • pro obnovení výhody je nutné dobít kredit ve výši minimálně 300 Kč, výhoda se obnoví ihned po dobití a je vždy platná 30 dnů od posledního dobití kreditu
  • na výhodu dle této akce má účastník nárok pouze na základě dobití, která jsou realizována do 12 měsíců od okamžiku prvotního nastavení výhody, o kterém byl účastník informován SMS zprávou
  • v případě, že má účastník dostatečný kredit, balíček 100 MB dat a aktivní automatickou obnovu dat, balíček se po jeho vyčerpání automaticky obnoví, a to za cenu 49 Kč. Takto obnovený objem dat má platnost do konce platnosti 30 denního období platnosti výhody.
 • O2 FREE+ Modrý

  s balíčkem Měsíční datový balíček 1 GB
  Tarif se závazkem 24 měsíců

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 10 000
  cena za minutu 0 Kč
  do vlastní sítě 0 Kč
  SMS
  volné SMS 10 000
  cena SMS 0 Kč
  SMS do vlastní sítě 0 Kč
  Data
  objem dat 2 000 MB
  dodatečný FUP 1 000 MB
  cena FUP 149 Kč

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období, data s výjimkou základního objemu dat se převádějí do bezprostředně následujícího zúčtovacího období
  • v případě zneužití výhody má O2 právo zpoplatnit účastníka běžnou sazbou dle tarifu, ledaže účastník poskytne O2 uspokojivé vysvětlení, že se jednalo o standardní využití služby; zneužitím se rozumí také překročení objemu 10 000 minut volání nebo 10 000 SMS za zúčtovací období
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní doba 30 dní (počíná běžet od prvního dne následujícího po doručení žádosti o zrušení služby poskytovateli, není-li stanoveno jinak)
  • pokud účastník přejde z O2 předplacené karty a nově zřídí službu s tarifem z řady FREE se závazkem na 24 měsíců, může v průběhu prvních dvou měsíců trvání závazku tarif bezplatně zrušit a případně se vrátit zpět na předplacenou kartu
  • poskytovatel může požadovat složení vratných záloh a vratných jistot (až do výše pětinásobku součtu ceny poskytnutých v aktuálním zúčtovacím období a případných dlužných částek / až do výše 50 000 Kč v případě podezření na užívání služeb v rozporu se smluvními podmínkami) nebo poskytnutí jiné záruky (např. ručení)
  • poskytovatel je oprávněn stanovit pro poskytování služeb limity (zejména finanční)
  • pokud zájemce v návrhu neuvede některé parametry týkající se požadované služby, k jejich nastavení je oprávněn poskytovatel
  • balíček se čerpá po vyčerpání základního objemu dat a přednostně před obnovou dat
  • nevyčerpaná data se nepřevádí
 • O2 NA!DLOUHO + FREE O2

  Předplacená karta

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  do vlastní sítě 10 000
  cena za minutu 5,90 Kč
  do vlastní sítě 0 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  do vlastní sítě 10 000
  cena SMS 1,90 Kč
  SMS do vlastní sítě 0 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období, data s výjimkou základního objemu dat se převádějí do bezprostředně následujícího zúčtovacího období
  • v případě zneužití výhody má O2 právo zpoplatnit účastníka běžnou sazbou dle tarifu, ledaže účastník poskytne O2 uspokojivé vysvětlení, že se jednalo o standardní využití služby; zneužitím se rozumí také překročení objemu 10 000 minut volání nebo 10 000 SMS za zúčtovací období
  • smlouva se uzavírá na dobu určitou 12 měsíců, každým dobitím se smlouva prodlužuje o 12 měsíců; nedojde-li v době platnosti smlouvy k jejímu prodloužení, smlouva se následně změní na smlouvu na dobu neurčitou (poskytovatel pak může smlouvu vypovědět, nemá-li účastník po více než 5 dní kladný zůstatek kreditu)
  • ukončením smlouvy kredit bez náhrady propadá
  • kredit se dobíjí kupony v hodnotách 300 a 500 Kč, bankovním převodem a dalšími způsoby; minimální dobití 200 Kč, platnost 6 měsíců => minimální útrata 33 Kč/měsíc
  • platnost kreditu podle přednabité, resp. dobíjené částky - do 99 Kč 45 dnů, od 100 Kč do 499 Kč 6 měsíců, 500 Kč a více 12 měsíců; platnost kreditu se prodlužuje jeho dobitím o dobu podle výše dobití
  • uplynutím doby platnosti kredit bez náhrady propadá
 • O2 DEN VOLÁNÍ

  Předplacená karta

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 10 000
  cena za minutu 0 Kč
  do vlastní sítě 0 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 2 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období, data s výjimkou základního objemu dat se převádějí do bezprostředně následujícího zúčtovacího období
  • v případě zneužití výhody má O2 právo zpoplatnit účastníka běžnou sazbou dle tarifu, ledaže účastník poskytne O2 uspokojivé vysvětlení, že se jednalo o standardní využití služby; zneužitím se rozumí také překročení objemu 10 000 minut volání nebo 10 000 SMS za zúčtovací období
  • smlouva se uzavírá na dobu určitou 12 měsíců, každým dobitím se smlouva prodlužuje o 12 měsíců; nedojde-li v době platnosti smlouvy k jejímu prodloužení, smlouva se následně změní na smlouvu na dobu neurčitou (poskytovatel pak může smlouvu vypovědět, nemá-li účastník po více než 5 dní kladný zůstatek kreditu)
  • ukončením smlouvy kredit bez náhrady propadá
  • kredit se dobíjí kupony v hodnotách 300 a 500 Kč, bankovním převodem a dalšími způsoby; minimální dobití 200 Kč, platnost 6 měsíců => minimální útrata 33 Kč/měsíc
  • platnost kreditu podle přednabité, resp. dobíjené částky - do 99 Kč 45 dnů, od 100 Kč do 499 Kč 6 měsíců, 500 Kč a více 12 měsíců; platnost kreditu se prodlužuje jeho dobitím o dobu podle výše dobití
  • uplynutím doby platnosti kredit bez náhrady propadá
  • tarif se účtuje 20 Kč/den, je-li v daný den využito volání nebo připojení k internetu
  • uvedená cena tarifu je uvedena za měsíc (30 dnů) při využívání tarifu každý den
 • O2 FREE+ Bronzový

  Tarif se závazkem 24 měsíců

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 10 000
  cena za minutu 0 Kč
  do vlastní sítě 0 Kč
  SMS
  volné SMS 10 000
  cena SMS 0 Kč
  SMS do vlastní sítě 0 Kč
  Data
  objem dat 4 000 MB
  dodatečný FUP 2 000 MB
  cena FUP 249 Kč

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období, data s výjimkou základního objemu dat se převádějí do bezprostředně následujícího zúčtovacího období
  • v případě zneužití výhody má O2 právo zpoplatnit účastníka běžnou sazbou dle tarifu, ledaže účastník poskytne O2 uspokojivé vysvětlení, že se jednalo o standardní využití služby; zneužitím se rozumí také překročení objemu 10 000 minut volání nebo 10 000 SMS za zúčtovací období
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní doba 30 dní (počíná běžet od prvního dne následujícího po doručení žádosti o zrušení služby poskytovateli, není-li stanoveno jinak)
  • pokud účastník přejde z O2 předplacené karty a nově zřídí službu s tarifem z řady FREE se závazkem na 24 měsíců, může v průběhu prvních dvou měsíců trvání závazku tarif bezplatně zrušit a případně se vrátit zpět na předplacenou kartu
  • poskytovatel může požadovat složení vratných záloh a vratných jistot (až do výše pětinásobku součtu ceny poskytnutých v aktuálním zúčtovacím období a případných dlužných částek / až do výše 50 000 Kč v případě podezření na užívání služeb v rozporu se smluvními podmínkami) nebo poskytnutí jiné záruky (např. ručení)
  • poskytovatel je oprávněn stanovit pro poskytování služeb limity (zejména finanční)
  • pokud zájemce v návrhu neuvede některé parametry týkající se požadované služby, k jejich nastavení je oprávněn poskytovatel
 • O2 FREE+ Modrý

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 10 000
  cena za minutu 0 Kč
  do vlastní sítě 0 Kč
  SMS
  volné SMS 10 000
  cena SMS 0 Kč
  SMS do vlastní sítě 0 Kč
  Data
  objem dat 1 000 MB
  dodatečný FUP 1 000 MB
  cena FUP 149 Kč

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období, data s výjimkou základního objemu dat se převádějí do bezprostředně následujícího zúčtovacího období
  • v případě zneužití výhody má O2 právo zpoplatnit účastníka běžnou sazbou dle tarifu, ledaže účastník poskytne O2 uspokojivé vysvětlení, že se jednalo o standardní využití služby; zneužitím se rozumí také překročení objemu 10 000 minut volání nebo 10 000 SMS za zúčtovací období
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní doba 30 dní (počíná běžet od prvního dne následujícího po doručení žádosti o zrušení služby poskytovateli, není-li stanoveno jinak)
  • pokud účastník přejde z O2 předplacené karty a nově zřídí službu s tarifem z řady FREE se závazkem na 24 měsíců, může v průběhu prvních dvou měsíců trvání závazku tarif bezplatně zrušit a případně se vrátit zpět na předplacenou kartu
  • poskytovatel může požadovat složení vratných záloh a vratných jistot (až do výše pětinásobku součtu ceny poskytnutých v aktuálním zúčtovacím období a případných dlužných částek / až do výše 50 000 Kč v případě podezření na užívání služeb v rozporu se smluvními podmínkami) nebo poskytnutí jiné záruky (např. ručení)
  • poskytovatel je oprávněn stanovit pro poskytování služeb limity (zejména finanční)
  • pokud zájemce v návrhu neuvede některé parametry týkající se požadované služby, k jejich nastavení je oprávněn poskytovatel
 • O2 NA!VÝBĚR

  Předplacená karta

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 4,90 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,90 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období, data s výjimkou základního objemu dat se převádějí do bezprostředně následujícího zúčtovacího období
  • v případě zneužití výhody má O2 právo zpoplatnit účastníka běžnou sazbou dle tarifu, ledaže účastník poskytne O2 uspokojivé vysvětlení, že se jednalo o standardní využití služby; zneužitím se rozumí také překročení objemu 10 000 minut volání nebo 10 000 SMS za zúčtovací období
  • smlouva se uzavírá na dobu určitou 12 měsíců, každým dobitím se smlouva prodlužuje o 12 měsíců; nedojde-li v době platnosti smlouvy k jejímu prodloužení, smlouva se následně změní na smlouvu na dobu neurčitou (poskytovatel pak může smlouvu vypovědět, nemá-li účastník po více než 5 dní kladný zůstatek kreditu)
  • ukončením smlouvy kredit bez náhrady propadá
  • kredit se dobíjí kupony v hodnotách 300 a 500 Kč, bankovním převodem a dalšími způsoby; minimální dobití 200 Kč, platnost 6 měsíců => minimální útrata 33 Kč/měsíc
  • platnost kreditu podle přednabité, resp. dobíjené částky - do 99 Kč 45 dnů, od 100 Kč do 499 Kč 6 měsíců, 500 Kč a více 12 měsíců; platnost kreditu se prodlužuje jeho dobitím o dobu podle výše dobití
  • uplynutím doby platnosti kredit bez náhrady propadá
  • účastník, který si nově objedná O2 Předplacenou službu s tarifem NA!VÝBĚR prostřednictvím www.simzdarma.cz, získává výhodu po dobití kreditu ve výši nejméně 300 Kč
  • účastníkům, kteří si svůj stávající tarif změní na tarif NA!VÝBĚR, se výhoda aktivuje dobitím kreditu ve výši minimálně 300 Kč
  • pro obnovení výhody je nutné dobít kredit ve výši minimálně 300 Kč, výhoda se obnoví ihned po dobití a je vždy platná 30 dnů od posledního dobití kreditu
  • na výhodu dle této akce má účastník nárok pouze na základě dobití, která jsou realizována do 12 měsíců od okamžiku prvotního nastavení výhody, o kterém byl účastník informován SMS zprávou
  • v případě, že má účastník dostatečný kredit, balíček 100 MB dat a aktivní automatickou obnovu dat, balíček se po jeho vyčerpání automaticky obnoví, a to za cenu 49 Kč. Takto obnovený objem dat má platnost do konce platnosti 30 denního období platnosti výhody.
 • O2 O2 Data + modrý

  Tarif se závazkem 24 měsíců

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 3,50 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,50 Kč
  Data
  objem dat 2 000 MB
  dodatečný FUP 2 000 MB
  cena FUP 249 Kč

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období, data s výjimkou základního objemu dat se převádějí do bezprostředně následujícího zúčtovacího období
  • v případě zneužití výhody má O2 právo zpoplatnit účastníka běžnou sazbou dle tarifu, ledaže účastník poskytne O2 uspokojivé vysvětlení, že se jednalo o standardní využití služby; zneužitím se rozumí také překročení objemu 10 000 minut volání nebo 10 000 SMS za zúčtovací období
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní doba 30 dní (počíná běžet od prvního dne následujícího po doručení žádosti o zrušení služby poskytovateli, není-li stanoveno jinak)
  • pokud účastník přejde z O2 předplacené karty a nově zřídí službu s tarifem z řady FREE se závazkem na 24 měsíců, může v průběhu prvních dvou měsíců trvání závazku tarif bezplatně zrušit a případně se vrátit zpět na předplacenou kartu
  • poskytovatel může požadovat složení vratných záloh a vratných jistot (až do výše pětinásobku součtu ceny poskytnutých v aktuálním zúčtovacím období a případných dlužných částek / až do výše 50 000 Kč v případě podezření na užívání služeb v rozporu se smluvními podmínkami) nebo poskytnutí jiné záruky (např. ručení)
  • poskytovatel je oprávněn stanovit pro poskytování služeb limity (zejména finanční)
  • pokud zájemce v návrhu neuvede některé parametry týkající se požadované služby, k jejich nastavení je oprávněn poskytovatel
 • O2 NA!VÝBĚR + FREE O2

  s balíčkem Balíček 500 MB mobilního internetu
  Předplacená karta

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  do vlastní sítě 10 000
  cena za minutu 4,90 Kč
  do vlastní sítě 0 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  do vlastní sítě 10 000
  cena SMS 1,90 Kč
  SMS do vlastní sítě 0 Kč
  Data
  objem dat 500 MB
  dodatečný FUP 500 MB
  cena FUP 150 Kč

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období, data s výjimkou základního objemu dat se převádějí do bezprostředně následujícího zúčtovacího období
  • v případě zneužití výhody má O2 právo zpoplatnit účastníka běžnou sazbou dle tarifu, ledaže účastník poskytne O2 uspokojivé vysvětlení, že se jednalo o standardní využití služby; zneužitím se rozumí také překročení objemu 10 000 minut volání nebo 10 000 SMS za zúčtovací období
  • smlouva se uzavírá na dobu určitou 12 měsíců, každým dobitím se smlouva prodlužuje o 12 měsíců; nedojde-li v době platnosti smlouvy k jejímu prodloužení, smlouva se následně změní na smlouvu na dobu neurčitou (poskytovatel pak může smlouvu vypovědět, nemá-li účastník po více než 5 dní kladný zůstatek kreditu)
  • ukončením smlouvy kredit bez náhrady propadá
  • kredit se dobíjí kupony v hodnotách 300 a 500 Kč, bankovním převodem a dalšími způsoby; minimální dobití 200 Kč, platnost 6 měsíců => minimální útrata 33 Kč/měsíc
  • platnost kreditu podle přednabité, resp. dobíjené částky - do 99 Kč 45 dnů, od 100 Kč do 499 Kč 6 měsíců, 500 Kč a více 12 měsíců; platnost kreditu se prodlužuje jeho dobitím o dobu podle výše dobití
  • uplynutím doby platnosti kredit bez náhrady propadá
  • každý účastník, který si nově aktivuje SIM kartu s přednabitým kreditem s tarifem NA!VÝBĚR zakoupenou po 1. 8. 2017, automaticky získá na 30 dní výhodu Volání do O2 zdarma a Balíček 100 MB dat
  • účastníkům, kteří si svůj stávající tarif změní na tarif NA!VÝBĚR, se výhoda aktivuje dobitím kreditu ve výši minimálně 300 Kč
  • pro obnovení výhody je nutné dobít kredit ve výši minimálně 300 Kč, výhoda se obnoví ihned po dobití a je vždy platná 30 dnů od posledního dobití kreditu
  • na výhodu dle této akce má účastník nárok pouze na základě dobití, která jsou realizována do 12 měsíců od okamžiku prvotního nastavení výhody, o kterém byl účastník informován SMS zprávou
  • v případě, že má účastník dostatečný kredit, balíček 100 MB dat a aktivní automatickou obnovu dat, balíček se po jeho vyčerpání automaticky obnoví, a to za cenu 49 Kč. Takto obnovený objem dat má platnost do konce platnosti 30 denního období platnosti výhody.
  • Platnost balíčku je třicet dnů. Balíček se účastníkovi v případě dostatečného kreditu obnoví vždy po uplynutí 30 dnů. Pokud před uplynutím platnosti stávajícího balíčku dojde k vyčerpání limitu přenášených dat a účastník má zapnutou funkci automatické obnovy objemu dat, limit přenášených dat se tím automaticky obnoví ve stejné výši, a to opakovaně až desetkrát v rámci příslušného třicetidenního období platnosti balíčku. Po uplynutí platnosti stávajícího balíčku dat se nespotřebovaná část objemu dat nepřevádí do období platnosti nového balíčku. Parametry obnovování bude možné nastavit v aplikaci mojeo2.cz.

1 2 3 4 5

Datum poslední aktualizace: 12.11.2020

Přihlásit