Srovnání mobilních tarifů
Základní tarif

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Základní tarif

s balíčkem Štědrých 200
Předplacená karta

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 33 Kč
kredit k využití 33 Kč
Štědrých 200 200 Kč
Volání
volné minuty 0
cena za minutu 2,50 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,50 Kč
cena MMS 5 Kč
Data a ostatní
volné jednotky 200
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • SIM kartu koupíte v obchodech TESCO a Žabka za 150 Kč, přednabitý kredit ve výši 150 Kč
 • platnost kreditu 6 měsíců, minimální dobití 200 Kč => minimální útrata 33 Kč/měsíc
 • SMS do zahraničí 5 Kč, MMS do zahraničí 9,50 Kč
 • na předplacených kartách je přednastavena doplňková služba Tesco Mobile Internet; pokud si účastník neaktivuje některý tarifní balíček Tesco Mobile Internet na měsíc, jsou přenesená data zpoplatněna dle aktuálního čerpání sazbou Tesco Mobile Internet na dnes
 • bonus při dobití nad 300 Kč - bonusový kredit 5 % nebo 10 % účastníkům, kteří mají smlouvu s poskytovatelem déle než 1 nebo 2 roky (tato výhoda platí jen pro dobíjení přes online, Tesco, Žabka)
 • bonus při dobití nad 300 Kč - 50 Kč za dobití v Tesco a 30 Kč v Žabce na nákupy nebo další dobití
 • při volání mimo Tesco Mobile se volné jednotky spotřebovávají s tarifikací 60+60

Základní charakteristika tarifu

operátor Tesco mobile
název tarifu Základní tarif
typ tarifu karta
tarifikace 60+1
příslušnost k síti O2
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je Tesco Mobile ČR, s.r.o.
 • smlouva se uzavírá na dobu určitou 12 měsíců, přičemž při každém dobití kreditu je prodloužena na dobu dalších 12 měsíců; nedojde-li v době platnosti smlouvy k jejímu prodloužení, smlouva se následně změní na smlouvu na dobu neurčitou (poskytovatel pak může smlouvu vypovědět, nemá-li účastník po více než 5 dní kladný zůstatek kreditu)
 • platnost kreditu 180 dní, dobitím se platnost kreditu prodlouží o dalších 180 dní; pokud účastník kredit nevyčerpá, kredit se považuje za nevyčerpaný a poskytovatel nevyplácí žádnou náhradu
 • účastník se zavazuje nezneužívat výhody; zneužitím se rozumí také překročení objemu 10 000 minut volání nebo 10 000 SMS/MMS za zúčtovací období, ledaže účastník podá uspokojivé vysvětlení, že se jednalo o standardní využití služby
 • poskytovatel je oprávněn stanovit pro poskytování služeb limity, zejména finanční, které se budou zpravidla vztahovat ke stanovenému časovému období (např. den, zúčtovací období apod.)
 • balíček se v případě dostetečného kreditu automaticky po 30 dnech prodlouží
 • nespotřebované volné jednotky se převádí do dalšího období; převod nevyčerpaných jednotek proběhne pouze v případě, kdy dojde k automatickému obnovení, při ukončení balíčku volné jednotky propadají

Další klíčové podmínky:

 • volání za zákaznickou linku (841 11 22 55) je zpoplatněno jako volání mimo Tesco Mobile
 • účastník souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn zpracovávané identifikační údaje využít k telemarketingu, průzkumům trhu, obchodním sdělením apod. (souhlas lze odvolat)

Datum poslední aktualizace: 21.10.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit