Srovnání mobilních tarifů
Základní balíček

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Základní balíček

s balíčkem 50 minut
Předplacená karta

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 4 Kč
kredit k využití 4 Kč
50 minut 100 Kč
Volání
volné minuty 50
cena za minutu 2,50 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,50 Kč
cena MMS 4 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 1 MB
cena FUP 1 Kč

Doplňkové ceny

 • cena SIM 100 Kč (s počátečním kreditem 100 Kč + počáteční dárek 500 MB dat, které se poté automaticky obnoví za 100 Kč), aktivace 100 Kč (u SIM koupené v e-shopu www.mujkaktus.cz zdarma), přenos čísla zdarma
 • SMS do zahraničí 5 Kč
 • není-li aktivován datový balíček, účtují se data 1 MB za 1 Kč

Základní charakteristika tarifu

operátor Kaktus
název tarifu Základní balíček
typ tarifu karta
tarifikace 1+1
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je T-Mobile Czech Republic a.s.
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní doba 30 dnů
 • pokud nedojde k dobití kreditu min. jednou za 12 měsíců smlouva zaniká
 • kredit má platnost 12 měsíců, minimální výše dobití kreditu 50 Kč (tj. 4 Kč/měsíc)
 • o vrácení nevyčerpaného kreditu lze požádat do 1 měsíce od ukončení smlouvy
 • komunikace probíhá výlučně prostřednictvím facebookového profilu (www.fb.com/kaktus) nebo webového chatu na www.mujkaktus.cz
 • balíček lze aktivovat buď jako jednorázový s platností na 30 dní nebo jako balíček, který se po každých 30 dní automaticky obnoví
 • v případně automaticky obnovovaného balíčku (volání/SMS) se balíček prodlouží i tehdy, když účastník vyčerpá volné jednotky

Další klíčové podmínky:

 • služba je poskytována anonymně, tudíž nedochází ze strany operátora ke zpracování osobních údajů

Datum poslední aktualizace: 15.8.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit