Srovnání mobilních tarifů
Za Kačku + BONUS PROGRAM

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Za Kačku + BONUS PROGRAM


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 50 Kč
kredit k využití 49 Kč
Volání
volné minuty 0
cena za minutu 1,76 Kč
do vlastní sítě 1 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,20 Kč
SMS do vlasní sítě 0,80 Kč
cena MMS 5,50 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • SIM karta 200 Kč (přednabitý kredit 200 Kč), přenos čísla zdarma
 • výměna SIM (poškození, krádež) 100 Kč, tištěné vyúčtování 30 Kč, podrobný výpis hovorů 70 Kč, změna čísla 100 Kč
 • SMS do zahraničí 3,60 Kč, MMS do zahraničí 8 Kč
 • pokud si zákazníci nezvolí jinak (měsíční nebo jednorázová data), je jim v okamžiku spuštění datového přenosu automaticky aktivováno Připojení na den
 • měsíční poplatek za tarif 1 Kč, ale nutnost minimálního plnění alespoň 50 Kč/měsíc
 • paušální tarif Za Kačku se slevou 20 % na volání a SMS
 • měsíční poplatek za tarif 1 Kč, ale nutnost minimálního plnění alespoň 50 Kč/měsíc
 • paušální tarif Za Kačku se slevou 20 % na volání a SMS

Základní charakteristika tarifu

operátor COOP Mobil
název tarifu Za Kačku + BONUS PROGRAM
typ tarifu paušál
tarifikace 1+1
příslušnost k síti Vodafone
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je COOP Mobil s.r.o.
 • volné jednotky se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období
 • využití paušální služby je možné až po předchozím zakoupení a aktivaci předplacené karty Start, a to následným převedením na paušální službu (na žádost zákazníka)
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 30 dní (začíná běžet první den měsíce následující po doručení výpovědi)
 • volací limit činí 300 až 1 500 Kč na jednu SIM (navýšení může být podmíněno složením jistiny)
 • poskytovatel je oprávněn požadovat zaplacení vratné jistiny na poskytování služeb s paušálním tarifem, a to před uzavřením smlouvy i po dobu jejího trvání, a zároveň požadovat udržování této vratné jistiny ve stanovené minimální výši
 • volací jistina 400 Kč (tarif Standard a Za Kačku) a 1000 Kč (tarif Rodina); po 4 měsících včasných plateb připsána na účet zákazníka k úhradě dalších vyúčtování, pokud zákazník nebyl za uplynulá 3 po sobě jdoucí zúčtovací období v prodlení s úhradou vyúčtování / zaplacená vratná jistina nebo její část bude po odečtení veškerých závazků účastníka vůči poskytovateli vrácena účastníkovi do 30 kalendářních dnů od ukončení smlouvy
 • podmínkou pro slevu 20 % na volání do mobilních a pevných sítí v ČR a SMS do mobilních sítí v ČR je každotýdenní nákup v síti prodejen COOP v minimální výši 100 Kč a následná registrace účtenky přes SMS; sleva je aktivována vždy na následující týden (tj. pondělí 0:00 - neděle 23:59)
 • kompletní podmínky Bonus programu: http://www.coopmobil.cz/wp-content/uploads/2013/10/Podminky_Bonus_programu_pro_KZ_final.pdf

Další klíčové podmínky:

 • písemná upomínka 100 Kč, obnovení služeb (v případě přerušení pro neplacení) 400 Kč
 • náhrada nákladů za neoprávněnou reklamaci 300 Kč
 • po celou dobu trvání smlouvy je SIM karta vlastnictvím poskytovatele
 • poskytovatel je oprávněn zmocnit třetí osobu k vymáhání svých pohledávek u účastníka, který je v prodlení, účastník se zavazuje jednat s touto osobou jako s poskytovatelem; poskytovatel je opráněn požadovat po zákazníkovi náhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávky
 • poskytovatel je oprávněn po účastníkovi požadovat složení záloh nebo jistin na veškeré poskytované či účastníkem požadované služby
 • zákazník souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje k následujícím účelům: obchodní a marketingové účely, včetně provádění průzkumu trhu, telemarketingu a nabízení obchodu a služeb, hodnocení bonity zákazníka prostřednictvím registru dlužníků SOLUS, a to po dobu trvání smlouvy a 10 let od ukončení smlouvy nebo do odvolání (souhlas lze odvolat)

Datum poslední aktualizace: 7.3.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit