Srovnání mobilních tarifů
Volám málo

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Volám málo


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 99 Kč
Volání
volné minuty 50
cena za minutu 1,49 Kč
do vlastní sítě 0,49 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,49 Kč
cena MMS 4 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • cena SIM 99 Kč, poštovné a balné 99 Kč, přenos čísla do sítě StarTEL zdarma (přenos čísla od StarTEL 250 Kč)
 • výměna SIM (poškození, ztráta) 99 Kč
 • SMS do zahraničí 4 Kč, MMS do zahraničí 6 Kč

Základní charakteristika tarifu

operátor StarTEL
název tarifu Volám málo
typ tarifu paušál
tarifikace 60+60
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je STARNET Telekomunikace, s.r.o.
 • volné jednotky a nevyužitá data se nepřevádějí do dalších období
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní doba 3 měsíce (běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi)
 • volací limit 500 Kč pro nová, 1000 Kč pro přenesená čísla (lze navýšit po zaplacení jistiny)
 • poskytovatel je oprávněn požadovat složení jistiny, jež bude vrácena po 6 po sobě jdoucích účtovacích období, které byly řádně a bez prodlení uhrazeny, nejpozději však po ukončení služeb a uhrazení všech závazků

Další klíčové podmínky:

 • úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., smluvní pokuta 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, obnovení služeb (po přerušení pro neplacení) 150 Kč
 • v případě prodlení s úhradou vyúčtování delším než 7 dní (a po uplynutí náhradní lhůty pro zaplacení určené poskytovatelem) je poskytoval oprávněn poskytování služeb omezit nebo přerušit; v případě delšího prodlení je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit
 • poskytovatel je oprávněn zmocnit třetí osobu k vymáhání svých pohledávek za uživatelem, který je v prodlení s úhradou cen za poskytnuté služby
 • poskytovatel zůstává vlastníkem SIM karty, jíž je (stejně jako další poskytovatelem poskytnuté věci) zapotřebí do 3 dnů po ukončení smlouvy poskytovateli vrátit
 • veškeré informace týkající se druhé smluvní strany jsou považovány za telekomunikační tajemství a nebudou poskytnuty třetím stranám ještě po dobu tří let od ukončení smlouvy
 • zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro reklamní a marketingové účely, souhlas je udělován na dobu 10 let (souhlas lze odvolat)

Datum poslední aktualizace: 23.10.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit