Srovnání mobilních tarifů
Variabilní tarif

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Variabilní tarif


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 29 Kč
Volání
volné minuty 0
cena za minutu 1,50 Kč
do vlastní sítě 0,60 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,30 Kč
SMS do vlasní sítě 0,60 Kč
cena MMS 3,50 Kč
Data
objem dat 1 MB
dodatečný FUP 1 MB
cena FUP 1 Kč

Doplňkové ceny

 • nová SIM karta 100 Kč, zaslání SIM karty 78 Kč, přenos čísla k/od Voocall zdarma/300 Kč
 • náhradní SIM (ztráta, poškození) 100 Kč, blokování a odblokování SIM karty zdarma
 • SMS do zahraničí 2,50 Kč, MMS do zahraničí 5,50 Kč
 • minimální výše transakce pro navýšení jistiny je 100 Kč, v případě nižší částky transakce je účtován poplatek 10 Kč

Základní charakteristika tarifu

operátor Voocall
název tarifu Variabilní tarif
typ tarifu paušál
tarifikace 1+1
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je MONTYHO TECHNOLOGY s.r.o.
 • smlouva na dobu neurčitou, výpověď bez udání důvodu účinná následující den po jejím doručení (podává se výhradně přes uživatelský účet na voocall.cz)
 • změna tarifu možná kdykoliv, provedena bude vždy od následujícího zúčtovacího období
 • poskytovatel si vyhrazuje právo stanovit cenovou jistinu, jistina slouží jako vratná záloha zatím neuhrazené služby a zároveň slouží jako limit pro čerpání Služeb, tj. pokud zákazník utratí více, než je výše nastavené jistiny, dojde k dočasnému pozastavení poskytování služeb (jistina je vratná po ukončení smluvního vztahu)

Další klíčové podmínky:

 • úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., smluvní pokuta 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení
 • upomínka neuhrazeného vyúčtování 200 Kč, blokace z důvody neplacení (14 dní po splatnosti) 390 Kč, započtení neuhrazené částky z jistiny 390 Kč
 • neomezeným voláním se rozumí takový počet volných minut/SMS, které pokrývají běžné osobní potřeby Zákazníka pro volání a SMS; v případě zneužití je poskytovatel oprávněn okamžitě přerušit nebo omezit poskytování služeb
 • uzavřením smlouvy zákazník souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn získané údaje zpracovávat výhradně k vlastním marketingovým a obchodním účelům; zákazník souhlasí, aby po ukončení smlouvy poskytovatel na dobu neurčitou zpracovával identifikační údaje za účelem nabízení vlastních služeb (souhlas lze odvolat)
 • poskytovatel se zavazuje, že nebude předávat zákazníkovy údaje žádným třetím subjektům za účelem zasílání obchodních sdělení, provádění telemarketingu, provádění průzkumů trhu apod.

Datum poslední aktualizace: 25.2.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit