Srovnání mobilních tarifů
Twist S námi + STO

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Twist S námi + STO

s balíčkem Volání do všech sítí na den
Předplacená karta

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 100 Kč
Volání do všech sítí na den 30 Kč
Volání
volné minuty neomezeno
do vlastní sítě 100
cena za minutu 3,90 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,90 Kč
cena MMS 4,90 Kč
Data
objem dat 100 MB
dodatečný FUP 150 MB
cena FUP 149 Kč

Doplňkové ceny

 • cena SIM 200 Kč (přednabitý bonusový kredit 200 Kč) / zdarma (přednabitý bonusový kredit 10 Kč)
 • standardní cena aktivace 200 Kč (do 31. 12. 2019 cena 2 Kč při koupi SIM karty s novým zařízením na pobočkách T-Mobile / zdarma v případě zakoupení SIM karty s počátečním kreditem 10 Kč na www.t-mobile.cz / na ostatních místech cena 99 Kč)
 • výměna SIM karty (vada způsobená účastníkem) 99 Kč, jinak zdarma
 • přenos čísla k T-Mobile včetně aktivace 300 Kč, zákazník současně obdrží kredit 300 Kč
 • cena balíčku STO 100 Kč
 • cena balíčku STO 100 Kč

Základní charakteristika tarifu

operátor T-Mobile
název tarifu Twist S námi + STO
typ tarifu karta
tarifikace 60+60
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je T-Mobile Czech Republic a.s.
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou; pokud nedojde po 12 měsíců k dobití, dojde k expiraci SIM karty a ukončení smlouvy
 • platnost kreditu 12 měsíců, minimální dobití 200 Kč => minimální útrata 17 Kč/měsíc
 • do 1 měsíce od ukončení lze požádat o proplacení nevyčerpaného kreditu (s výjimkou bonusového kreditu, který není možné proplatit), poplatek 118,98 Kč

Další klíčové podmínky:

 • účastník souhlasí, že poskytovatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím třetích osob zpracovávat osobní údaje za účelem nabízení produktů, služeb a pro další marketingové a obchodní účely (včetně obchodních sdělení), stejně tak za účelem ověřování bonity a platební morálky účastníka (např. v registru SOLUS a jiných), přičemž vybrané údaje může poskytovatel zpracovávat po dobu neurčitou i po skončení smlouvy (souhlas lze odvolat)
 • ochrana osobních údajů ve zvláštním dokumentu https://www.t-mobile.cz/dcpublic/VPST-Podminky_zpracovani_OU.pdf

Poznámky k mobilnímu internetu:

 • po vyčerpání stanoveného datového limitu nemůže účastník dále datové služby využívat; aby účastník mohl využívat maximální možnou kvalitu určenou pro balíček, může si dokoupit jednorázový dodatečný datový limit s výší datového limitu a za cenu uvedenou v platném ceníku služeb
 • po vyčerpání stanoveného datového limitu z jednorázového dodatečného datového limitu nemůže účastník dále datové služby využívat
 • dokoupení FUP v hodnotě 150 MB/149 Kč, 400/249 Kč, 1,5 GB/349 Kč, 3 GB/449 Kč, 10 GB/649 Kč, 30 GB/849 Kč

Datum poslední aktualizace: 15.10.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit