Srovnání mobilních tarifů
TOP

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

TOP


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 50 Kč
Volání
volné minuty 50
cena za minutu 1 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1 Kč
cena MMS 4,80 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • aktivace SIM karty zdarma, přenos čísla 200 Kč
 • výměna SIM (ztráta, poškození) 99 Kč
 • tištěné vyúčtování 49 Kč
 • SMS do zahraničí 4 Kč, MMS do zahraničí 8 Kč
 • pokud si účastník neaktivuje některý z datových tarifů a přesto čerpá data, je služba zpoplatněna dle platného ceníku jako služba internet na den (KTnet Den, respektive DROBEČEK v rámci tarifů Vypečená SIM)
 • platí pouze pro jednu SIM kartu do domácnosti, další SIM karty je do domácnosti možné dokoupit za 50 Kč/kus/měsíc (tarif TOP50, stejné ceny hovorného)
 • platí pouze pro jednu SIM kartu do domácnosti, další SIM karty je do domácnosti možné dokoupit za 50 Kč/kus/měsíc (tarif TOP50, stejné ceny hovorného)

Základní charakteristika tarifu

operátor KT mobil
název tarifu TOP
typ tarifu paušál
tarifikace 60+1
příslušnost k síti Vodafone
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.
 • volné jednotky se nepřevádí do dalšího zúčtovacího období
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní doba činí 30 dní od doručení výpovědi poskytovateli
 • poskytovatel je oprávněn požadovat zaplacení jistiny - minimální výše 200 Kč (dle ceníku), maximální součet 3 měsíčních plateb (jistina bude vrácena do 30 dnů od ukončení smlouvy)
 • u balíčku neomezeného volání je stanoven limit 3000 minut za jedno zúčtovací období s tím, že při jeho překročení jsou další minuty zpoplatněny
 • podmíněno užíváním televizní nebo internetového služby od KT

Další klíčové podmínky:

 • úrok z prodlení dle nařízení vlády 351/2013 Sb., první/druhá upomínka 90/180 Kč, obnovení služby (po přerušení pro neplacení) 500 Kč
 • uživatel je povinen poskytovateli nahlásit změnu osobních údajů, které při uzavírání smlouvy uvedl, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od faktického provedení jejich změny
 • poskytovatel je ve zvláštních případech oprávněn změnit telefonní číslo účastníka, o čemž jej informuje alespoň 7 dnů před změnou, bude-li to možné
 • informace o podmínkách zpracování osobních údajů: http://www.ktcz.eu/files/files/Info_zakaznici_KTmobil.pdf

Datum poslední aktualizace: 7.4.2020 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit