Srovnání mobilních tarifů
Tarif Nej

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Tarif Nej


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 20 Kč
Volání
volné minuty 0
cena za minutu 1,60 Kč
do vlastní sítě 0,50 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,20 Kč
SMS do vlasní sítě 0,50 Kč
cena MMS 3,50 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • aktivace SIM karty zdarma, přenos čísla 300 Kč (pro uživatele některé z dalších služeb Nej.cz zdarma), zaslání SIM karty poštou 100 Kč
 • výměna SIM karty (ztráta, poškození) 100 Kč, zaslání faktury poštou 20 Kč

Základní charakteristika tarifu

operátor Nej.cz
název tarifu Tarif Nej
typ tarifu paušál
tarifikace 30+30
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je Nej.cz s.r.o.
 • smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou (dle smlouvy); výpovědní doba 30 dní ode dne doručení výpovědi
 • poskytovatel je oprávněn při uzavření smlouvy od zákazníka požadovat složení kauce (zpravidla tak, aby pokryla čtyři následující platby), jejíž výši může poskytovatel během trvání smlouvy upravit (kauce je vratná nejpozději po ukončení smlouvy na žádost do 30 dní)
 • poskytovatel je oprávněn stanovit pro jednotlivé poskytované služby limity, při jejichž překročení je oprávněn omezit či přerušit poskytování služby
 • volací záloha 500 Kč (bude vrácena po 6 měsících dobré platební historie na základě žádosti klienta)

Další klíčové podmínky:

 • úrok z prodlení 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, upomínka 120 Kč
 • smluvní pokuta za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou (maximálně 20 % součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy)
 • smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti využívat služby pouze osobně nebo osobami blízkými (20 000 Kč za každé jednotlivé porušení)
 • poskytovatel je oprávněn pověřit třetí osobu vymáháním pohledávek za účastníkem a vymáhat náklady spojené vzniklé vymáháním pohledávek; stejně tak je poskytovatel oprávněn postoupit pohledávku třetí osobě
 • zákazník souhlasí s tím, že poskytovatel může osobní údaje využít ke svým obchodním a marketingovým účelům, a to za účelem komunikace se zákazníky, zejména představení nabídky výrobků a služeb poskytovatele a pravidelné oznamování o novinkách ve službách a produktech poskytovatele
 • provozní řád v samostatném dokumentu: https://www.nej.cz/data/folders/120.pdf

Datum poslední aktualizace: 7.3.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit