Srovnání mobilních tarifů
TARIF 99

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

TARIF 99


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 99 Kč
Volání
volné minuty 100
cena za minutu 1,49 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,49 Kč
cena MMS 4,50 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • aktivace SIM karty 100 Kč, doručení SIM karty 100 Kč, přenos čísla 350 Kč
 • výměna SIM (ztráta, poškození) 100 Kč, papírové vyúčtování 30 Kč
 • SMS do zahraničí 3,01 Kč Kč, MMS do zahraničí 5,93 Kč

Základní charakteristika tarifu

operátor Metronet
název tarifu TARIF 99
typ tarifu paušál
tarifikace 60+60
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je METRONET s.r.o.
 • poskytovatel je členem sdružení virtuálních operátorů pod značkou MOBIL21
 • volné minuty a SMS jsou převáděné pouze do následujícího účtovacího období, data se nepřevádí
 • smlouva se uzavírá na dobu určitou či neurčitou, výpovědní doba maximálně 30 dní (stanovena ve smlouvě nebo technické specifikaci)
 • v případě smlouvy na dobu neurčitou je poskytovatel povinnen informovat účastníka o blížícím se konci smlouvy alespoň 1 měsíc předem; pokud účastník neudělí souhlas s prodloužením smlouvy na dobu určitou, přechází smlouva na dobu neurčitou
 • poskytovatel je oprávněn požadovat zaplacení kauce (vratné do 90 dní od skončení smlouvy) a stanovit maximální provolanou částku (lze navýšit složením vratné volací kauce minimálně ve výši 1000 Kč)

Další klíčové podmínky:

 • smluvní pokuta 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; obnovení služby po neplacení 100 Kč
 • smluvní pokuta za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou (ve výši 20 % součtu měsíčních paušálů/minimálního měsíčního plnění do konce sjednané doby)
 • SIM karta zůstává po celou dobu trvání smlouvy ve vlasnictví poskytovatele; účastník má povinnost ji po ukončení smlouvy vrátit poskytovateli
 • účastník uděluje poskytovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení (souhlas lze odvolat)

Datum poslední aktualizace: 8.4.2020 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit