Srovnání mobilních tarifů
T99

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

T99


Předplacená karta

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 99 Kč
Volání
volné minuty 100
cena za minutu 1,49 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,49 Kč
cena MMS 4,50 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • SIM karta (3v1 - Micro/Standard/Nano) 95,59 Kč, přenos čísla 300 Kč
 • SMS do zahraničí 3,01 Kč, MMS do zahraničí 5,93 Kč (pro tarify T30 platí ceny 2,42 Kč / 6,05 Kč)
 • měsíční poplatek za telefonní číslo 99 Kč
 • měsíční poplatek za telefonní číslo 99 Kč

Základní charakteristika tarifu

operátor Fortech
název tarifu T99
typ tarifu karta
tarifikace 60+60
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je FORTECH, spol. s r.o.
 • poskytovatel je členem sdružení virtuálních operátorů pod značkou MOBIL21
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li ve smlouvě uvedeno jinak), výpovědní doba 30 dní (začíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi)
 • smlouva automaticky zaniká, není-li kredit uhrazen do jednoho roku od data vyčerpání sumy všech dříve uhrazených kreditů nebo není-li kredit uhrazen do jednoho roku od data uzavření smlouvy
 • objednávka se podává skrze internetové stránky poskytovatele a pomocí komunikace na dálku (e-mail)
 • dobití kreditu se provádí bankovním převodem či vkladem na účet poskytovatele, minimální částka není stanovena
 • poskytovatel může požadovat zaplacení zálohy

Další klíčové podmínky:

 • úrok z prodlení 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení
 • sestavení a odeslání upomínky 100 Kč + poštovné (v případě sestavení upomínky advokátem 300 Kč + poštovné)
 • SIM karta je celou dobu vlastnictvím poskytovatele
 • účastník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti se smlouvou seznámí, a to po dobu trvání smlouvy a 3 let po ukončení smlouvy
 • účastník uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů po dobu trvání smlouvy, i po dobu jednoho roku od ukončení smlouvy (souhlas lze odvolat)

Datum poslední aktualizace: 13.4.2020 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit