Srovnání mobilních tarifů
T-2

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

T-2


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 55 Kč
Volání
volné minuty 0
cena za minutu 1,39 Kč
do vlastní sítě 0,55 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,39 Kč
SMS do vlasní sítě 0,55 Kč
cena MMS 4,95 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

Základní charakteristika tarifu

operátor TTQ mobil
název tarifu T-2
typ tarifu paušál
tarifikace 60+1
příslušnost k síti Vodafone
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

  • Poskytovatelem je TT Quality s.r.o.
  • nevyčerpané jednotky se nepřevádí do dalších období
  • poskytovatel je oprávněn žádat při aktivaci SIM karty zálohu 1000 Kč (může být navýšena, pokud měsíční vyúčtování přesáhne 500 Kč)
  • poskytovatel je oprávněn žádat složení jistiny (v případě změn v nastavení) a stanovit objemové limity užívání jednotlivých služeb

Další klíčové podmínky:

  • poskytovatel je povinen nakládat s osobními údaji o uživatelích v souladu s právními předpisy (ve VOP nedochází k souhlasu se specifickým účelem pro užití osobních údajů)

Datum poslední aktualizace: 9.4.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit