Srovnání mobilních tarifů
STANDART

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

STANDART


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 199 Kč
Volání
volné minuty 150
cena za minutu 1,70 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,50 Kč
cena MMS 0 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

  • možné přikoupit k hlasovému paušálu mobilní data: 150 MB/90 Kč, 300 MB/129 Kč, 600 MB/229 Kč, 1200 MB/360 Kč
  • možné přikoupit k hlasovému paušálu mobilní data: 150 MB/90 Kč, 300 MB/129 Kč, 600 MB/229 Kč, 1200 MB/360 Kč

Základní charakteristika tarifu

operátor Dobruška.net
název tarifu STANDART
typ tarifu paušál
tarifikace 60+1
příslušnost k síti Vodafone
závazek ne
web tarifu
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

  • Poskytovatelem je Dobruška.net. s.r.o
  • veškeré smlouvy se uzavírají na dobu neurčitou
  • úhrada aktivačního poplatku je podmínkou pro zprovoznění služeb ze strany poskytovatele - nebude-li aktivační poplatek uhrazen do 30ti dnů ode dne uzavření smlouvy, byl-li poskytovatelem vyúčtován, má se za to, že uživatel od smlouvy odstoupil, pročež mu vzniká povinnost k úhradě odstupného ve prospěch poskytovatele ve výši 1000,- Kč
  • úhradu reaktivačního poplatku je povinen uživatel uhradit poskytovateli v případě, kdy dojde z jakéhokoli důvodu k přerušení dodávek služeb z důvodů na straně uživatele anebo na jeho žádost - úhradou reaktivančního poplatku je podmíněno další poskytování služeb ze strany poskytovatele

Další klíčové podmínky:

  • dostane-li se uživatel do prodlení s úhradou kterékoli faktury za jakoukoli službu, je poskytovatel oprávněn vyúčtovat uživateli náhradu nákladů a smluvní pokutu a dále smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky denně

Datum poslední aktualizace: 19.6.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit