Srovnání mobilních tarifů
Sólo 150

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Sólo 150


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 249 Kč
Volání
volné minuty 150
cena za minutu 1,60 Kč
do vlastní sítě 0,70 Kč
SMS a MMS
volné SMS 50
cena SMS 1,20 Kč
cena MMS 4,80 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • aktivace SIM karty zdarma, přenos čísla 200 Kč
 • výměna SIM (ztráta, poškození) 99 Kč
 • tištěné vyúčtování 49 Kč
 • SMS do zahraničí 4 Kč, MMS do zahraničí 8 Kč
 • pokud si účastník neaktivuje některý z datových tarifů a přesto čerpá data, je služba zpoplatněna dle platného ceníku jako služba internet na den (KTnet Den, respektive DROBEČEK v rámci tarifů Vypečená SIM)

Základní charakteristika tarifu

operátor KT mobil
název tarifu Sólo 150
typ tarifu paušál
tarifikace 60+1
příslušnost k síti Vodafone
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.
 • volné jednotky se nepřevádí do dalšího zúčtovacího období
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní doba 2 měsíce (běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi)
 • poskytovatel je oprávněn požadovat zaplacení jistiny - minimální výše 200 Kč (dle ceníku), maximální součet 3 měsíčních plateb (jistina bude vrácena do 30 dnů od ukončení smlouvy)
 • u balíčku neomezeného volání je stanoven limit 3000 minut za jedno zúčtovací období s tím, že při jeho překročení jsou další minuty zpoplatněny

Další klíčové podmínky:

 • úrok z prodlení dle nařízení vlády 351/2013 Sb., první/druhá upomínka 90/180 Kč, obnovení služby (po přerušení pro neplacení) 500 Kč
 • smluvní pokuta za porušení povinnosti informovat poskytovatele o změnách v jeho údajích (1000 Kč za každé jednotlivé porušení)
 • v případě, že reklamace poskytnutých služeb nebude z důvodu ležícího na straně účastníka shledána oprávněnou, je poskytovatel oprávněn po účastníkovi požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vyřízením reklamace, a to až do výše 100 % těchto nákladů (např. náklady za marný výjezd technika)
 • poskytovatel je ve zvláštních případech oprávněn změnit telefonní číslo účastníka, o čemž jej infomuje alespoň 7 dnů před změnou, bude-li to možné
 • subjekt osobních údajů souhlasí s tím, aby jej poskytovatel informoval o svých službách a produktech, zpravidla s označením jako obchodní sdělení, a to využitím jejich poštovní adresy, adresy elektronické pošty, telefonního čísla, prostřednictvím automatických volacích zařízení, telemarketingu (souhlas lze odvolat)

Datum poslední aktualizace: 14.8.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit