Srovnání mobilních tarifů
Předplacenka

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Předplacenka


Předplacená karta

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 50 Kč
kredit k využití 50 Kč
Volání
volné minuty 0
cena za minutu 1,90 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,90 Kč
cena MMS 4 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • SIM zdarma, přenos čísla k GoMobil zdarma, poštovné a balné 99 Kč
 • přenos čísla ze sítě GoMobil do jiné sítě 250 Kč
 • výměna SIM (ztráta, poškození) 100 Kč
 • SMS do zahraničí 4 Kč, MMS do zahraničí 6 Kč (nutno o možnost zasílání SMS/MMS do zahraničí zažádat; k aktivaci dochází po identifikaci (registrace SIM karty) a za podmínky, že výše kreditu je minimálně 300 Kč)

Základní charakteristika tarifu

operátor GoMobil
název tarifu Předplacenka
typ tarifu karta
tarifikace 60+1
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je TERMS a.s.
 • volné jednotky se nepřevádějí do dalšího měsíce
 • platnost předplaceného kreditu je omezena na dobu 60 dnů od prvního přihlášení SIM karty s předplaceným kreditem do sítě
 • platnost předplaceného kreditu je prodloužena každým následným dobitím kreditu uživatelem v minimální výši 100,- Kč o dalších 60 dnů od doby takového dobití
 • minimální dobití 100 Kč => minimální útrata 50 Kč/měsíc (30 dní)
 • poskytovatel je oprávněn žádat složení jistiny, která je vratná do 60 dnů od ukončení smlouvy

Další klíčové podmínky:

 • SIM karta zůstává ve vlastnictví poskytovatele, v případě ukončení smlouvy je třeba ji vrátit do 3 dnů
 • smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti se smlouvou a poskytováním telekomunikačních služeb na jejím základě seznámí, ledaže se jedná o skutečnosti obecně známé; závazek mlčenlivosti platí i po ukončení platnosti smlouvy
 • zákazník bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pro marketingové a obchodní účely (včetně průzkum trhu, zasílání obchodních sdělení a telemarketingu) (souhlas lze odvolat)
 • ochrana osobních údajů v odděleném dokumentu: https://napoveda.gomobil.cz/download.php?open=1&hash=02134b7788adbb8375795fc2dfafff49cdc9991e3b9b65d16fa4d5f127bcfb0d.pdf

Datum poslední aktualizace: 21.10.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit