Srovnání mobilních tarifů
PRE Garant

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

PRE Garant


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 90 Kč
Volání
volné minuty 0
cena za minutu 2 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1 Kč
cena MMS 5 Kč
Data a ostatní
volné jednotky 50
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • přenos čísla zdarma
 • výměna SIM karty 99 Kč (v případě technické vady nezaviněné zákazníkem zdarma)
 • tištěné vyúčtování 29 Kč, přepojení na operátora zákaznické linky 20 Kč
 • ceny v režimu omezení služeb (převedení do režimu předplacených služeb, např. při neuhrazení vyúčtování ani v náhradním termínu): 5,95 Kč/min (60+30); 2,93 Kč/SMS, proplacení nevyčerpaného kreditu po uhrazení dluhu 118,98 Kč
 • SMS do zahraničí 5,05 Kč, MMS do zahraničí 5 Kč
 • není-li aktivován datový balíček, účtuje se připojení k internetu dle služby PRE Data den

Základní charakteristika tarifu

operátor PREmobil
název tarifu PRE Garant
typ tarifu paušál
tarifikace 60+1
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je T-Mobile Czech Republic a.s.
 • volné jednoky se převádějí do dalšího zúčtovacího období
 • nevyčerpaná data ze základního limitu se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období, z navýšeného limitu se nevyčerpaná data převádějí
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní doba 30 dnů (běží ode dne doručení výpovědi operátorovi)
 • změna tarifu je možná jednou za zúčtovací období a je zdarma
 • poskytovatel je oprávněn stanovit způsob vyúčtování paušálních plateb za nadcházející zúčtovací období (nikoliv uplynulé)
 • poskytovatel je oprávněn ve stanovených případech (neplacení, neobvykle vysoký provoz apod) omezit poskytování služeb a současně je převést do režimu předplacených služeb (posléze je třeba uhradit kredit, jeho platnost je 12 měsíců)
 • poskytovatel může z vážných (stanovených) důvodů požadovat složení zálohy
 • tarif pro klienty a členy domácností odebírající elektřinu nebo plyn od Pražská energetika a.s. (PRE) nebo eYello CZ, k.s., započtena sleva 100 Kč/měsíc

Další klíčové podmínky:

 • smluvní pokuta za prodlení delší než 1 den 150 Kč, delší než 21 dní 1000 Kč, 1. upomínka 130 Kč, 2. upomínka 180 Kč
 • poskytovatel je oprávněn požadovat náhradu nákladů spojených s vymáháním a zmocnit třetí osoby k vymáhání pohledávek po splatnosti
 • pokud účastník udělí souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní a marketingové účely, je poskytovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje za těmito účely po dobu trvání smlouvy nebo do doby odvolání souhlasu nebo vyslovení námitky
 • poskytovatel zasílá obchodní sdělení a nabídky třetích stran formou SMS, MMS nebo ve Smart Messages (souhlas lze odvolat)

Datum poslední aktualizace: 21.9.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit