Srovnání mobilních tarifů
PRARODIČE

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

PRARODIČE


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 119 Kč
Volání
volné minuty 0
do vlastní sítě neomezeno
cena za minutu 1,98 Kč
do vlastní sítě 0 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,19 Kč
SMS do vlasní sítě 0,84 Kč
cena MMS 0 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • výměna SIM karty - 100 Kč, nová SIM karta - 100 Kč, tištěné vyúčtování služeb - 50 Kč, elektronické vyúčtování služeb - zdarma, tištěný podrobný výpis služeb - 200 Kč, MMS mimo ČR - 10 Kč, poplatek za SIM (pokud není zvolen tarif) - 50 Kč, 1. písemná upomínka - dlužná částka - 100 Kč, 2. písemná upomínka - dlužná částka - 200 Kč

Základní charakteristika tarifu

operátor reteMOBILE
název tarifu PRARODIČE
typ tarifu paušál
tarifikace 60+60
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je RETE internet s.r.o.
 • Fair usage policy - Účastník se zavazuje užívat mobilní služby výhradně pro vlastní potřebu a to v míře odpovídající běžnému použití. Běžné použití lze vyvodit z provozu jiných podobných SIM karet. Mobilní služby nesmějí být užívány pro telemarketing, call centrum ani pro velkoobchodní terminaci a/nebo tranzit telekomunikačního provozu nebo jiný přeprodej.
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, výpovědní doba je 30 dnů ode dne doručení výpovědi a nemá vliv
  na výši smluvní pokuty

Další klíčové podmínky:

 • V souvislosti s plněním smlouvy je poskytovatel oprávněn zpracovávat osobní, případně identifikační údaje účastníka, jakožto i odpovídající
  provozní údaje. Má se za to, že účastník se zpracováváním svých osobních údajů souhlasí a je s nimi nakládáno ve smyslu nařízení EU 2016/679,
  GDPR.

Datum poslední aktualizace: 27.4.2020 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit