Srovnání mobilních tarifů
Platím, jak volám

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Platím, jak volám

s balíčkem Volání 100
Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 0 Kč
Volání 100 150 Kč
Volání
volné minuty 100
do vlastní sítě neomezeno
cena za minutu 2,90 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,50 Kč
cena MMS 5 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • aktivace a zaslání SIM zdarma, přenos čísla zdarma
 • tištěné vyúčtování 18 Kč
 • SMS do zahraničí 5 Kč, MMS do zahraničí 10 Kč
 • pokud si zákazník neaktivuje některý z tarifních balíčků Internetu z nabídky
  Mobilu od ČEZ, jsou přenesená data zpoplatněna dle ceníku balíčku Internetu Dnes online
 • v případě, že účastník nevyužívá služeb poskytovatele, je mu účtován poplatek 19 Kč/měsíc (služba V pohodě bez útraty, která se automaticky obnovuje), aby nedošlo k odpojení telefonního čísla z důvodu nevyužívání služeb (pokud k odpojení dojde, znovuzapojení telefonního čísla je účtováno poplatkem 121 Kč)
 • v rámci Speciální nabídky X1 lze po dobu 6 prvních zúčtovacích období získat slevu 10 % (balíček Volám nonstop), 15 % (balíček Volám málo a Volám občas) a 20 % (balíček Volám rád), a to při sjednání balíčku on-line (pro další informace viz https://www.cez.cz/edee/content/file/mobil/cezmobil-cenika4-specialninabidka_20170704_web.pdf)

Základní charakteristika tarifu

operátor Mobil od ČEZ
název tarifu Platím, jak volám
typ tarifu paušál
tarifikace 60+1
příslušnost k síti O2
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je ČEZ Prodej, a.s.
 • nevyčerpané jednotky z balíčku se převádějí do následujícího zúčtovacího období, ale nevyčerpaný datový limit se nepřevádí
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní doba 30 dní (běží ode dne následujícího po doručení výpovědi)
 • poskytovatel je oprávněn požadovat před uzavřením smlouvy složení zálohy či jistoty
 • poskytovatel je oprávněn smlouvu ukončit, nevyužije-li účastník zpoplatněnou Službu ve lhůtě 13 měsíců od uzavření smlouvy nebo po dobu 3 po sobě jdoucích zúčtovacích období během trvání smlouvy
 • pokud si zákazník aktivuje nebo deaktivuje balíček během zúčtovacího období, platí jen poměrnou část měsíčního poplatku, která odpovídá době, kdy zákazník měl balíček aktivní, volné jednotky jsou při aktivaci během zúčtovacího období přiděleny také poměrnou částí
 • Při volání v rámci volných minut se od spojení hovoru účtuje hovor po vteřinách (1+1). Hovory a SMS nad rámec volných minut jsou účtovány a zpoplatněny stejně jako u tarifu Platím, jak volám (60+1).

Další klíčové podmínky:

 • úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., upomínka 100 Kč
 • poskytovatel je oprávněn zmocnit třetí osobu k vymáhání svých pohledávek za zákazníkem, který je v prodlení s úhradou ceny za poskytnuté služby
 • poskytovatel zpracovává osobní údaje za účelem nabízení obchodu nebo služeb, pro marketingové a další obchodní účely, údaje jsou také využívány k hodnocení bonity zákazníka prostřednictvím registru dlužníků SOLUS (souhlas lze odvolat)
 • poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu trvání smlouvy a pět let od jejího ukončení (v daňových dokladech po dobu deseti let od jejího ukončení)

Datum poslední aktualizace: 16.8.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit