Srovnání mobilních tarifů
Opencall easy

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Opencall easy


Předplacená karta

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 0 Kč
Volání
volné minuty 0
cena za minutu 1,80 Kč
do vlastní sítě 1 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,50 Kč
SMS do vlasní sítě 1 Kč
cena MMS 4,90 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • aktivační poplatek 99 Kč je zahrnut v ceně SIM
 • SMS do zahraničí 3,90 (tarif plus) / 4,90 (tarif easy a MAXI), MMS do zahraničí 7,90 Kč
 • pokud si účastník neaktivuje některý datový balíček na měsíc, jsou přenesená data zpoplatněna dle aktuálního čerpání sazbou Internet na den

Základní charakteristika tarifu

operátor Opencall
název tarifu Opencall easy
typ tarifu karta
tarifikace 60+1
příslušnost k síti O2
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je O2 Czech Republic, a.s.
 • smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 12 měsíců, každým dobitím kreditu se obnovuje smlouva o dalších 12 měsíců; nedojde-li k dobití po dobu 12 měsíců, změní se trvání smlouvy na dobu neurčitou; ukončením smlouvy nevyčerpaný kredit propadá
 • kredit se dobíjí kupony O2
 • doba platnosti kreditu činí 1 měsíc od prvního přihlášení SIM karty do sítě, případně od dobití kreditu; platnost dobitého kreditu 6 měsíců; minimální dobití (kuponem) 300 Kč => minimální útrata 50 Kč/měsíc
 • účastník je povinen vyčerpat kredit během stanovené doby platnosti; uplynutím této doby se zbývající kredit považuje za vyčerpaný a nevyplácí se za něj náhrada
 • účastník se zavazuje nezneužívat výhody; zneužitím se rozumí také překročení objemu 10 000 minut volání nebo 10 000 SMS/MMS za zúčtovací období, ledaže účastník podá uspokojivé vysvětlení, že se jednalo o standardní využití služby

Další klíčové podmínky:

 • poskytovatel je oprávněn změnit telefonní číslo i bez souhlasu účastníka (o čemž jej informuje nejpozději 5 dní před změnou)
 • poskytovatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím třetích osob zpracovávat údaje a třídit je dle jednotlivých kategorií pro účely nabízení služeb a vlastních produktů nebo služeb a produktů jiných subjektů a pro další marketingové a obchodní účely poskytovatele a jiných subjektů, přičemž některé údaje může užívat i po vyřádání práv a povinností ze smlouvy; souhlas se uděluje i se zasílám obchodních sdělení (souhlas lze odvolat)
 • zásady zpracování osobních údajů ve zvláštním dokumentu: https://www.o2.cz/osobni/202009-soukromi/313565-privacy.html

Datum poslední aktualizace: 18.4.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit