Srovnání mobilních tarifů
Mobil základ Plus

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Mobil základ Plus


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 0 Kč
Volání
volné minuty 0
cena za minutu 1,49 Kč
do vlastní sítě 0,59 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,49 Kč
SMS do vlasní sítě 0,79 Kč
cena MMS 4 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • aktivace SIM karty zdarma, přenos čísla zdarma
 • výměna SIM (ztráta nebo odcizení) 99 Kč
 • SMS do zahraničí 3 Kč, MMS do zahraničí 6 Kč

Základní charakteristika tarifu

operátor PODA Mobil
název tarifu Mobil základ Plus
typ tarifu paušál
tarifikace 60+1
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je PODA a.s.
 • pro uživatele internetu nebo televize od firmy PODA a.s.
 • smlouva se uzavírá na dobu uvedenou ve smlouvě (není-li uvedena, pak na dobu neurčitou s minimálním trváním 12 měsíců); výpovědní doba smlouvy na dobu neurčitou 30 dní (běží ode dne následujícího od doručení výpovědi)
 • poskytovatel je oprávněn požadovat složení zálohy (či poskytnutí jiné záruky) a stanovit (zejména finanční) limity pro čerpání služeb
 • účastník je povinen stanovit si volací limit, který může poskytovatel upravovat

Další klíčové podmínky:

 • reaktivační poplatek v případě pozastavení SIM karty 99 Kč
 • smluvní pokuta v případě prodlení s platbou vyúčtování (0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení; smluvní pokuta je splatná 10 dní od data vyúčtování)
 • smluvní pokuta za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou či smlouvy s minimální dobou trvání (ve výši 20 % součtu měsíčních paušálů, resp. minimálních měsíčních plnění zbývajících do konce dohodnuté doby)
 • poskytovatel je oprávněn zmocnit třetí osobu k vymáhání svých pohledávek za účastníkem a má nárok na úhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávek třetí osobou
 • poskytovatel zpracovává osobní údaje mj. pro účely vymáhání pohledávek a za účelem další spolupráce se zákazníkem, vč. případného přímého marketingu
 • zpracování osobních údajů v samostatném dokumentu: http://www.poda.cz/uploads/Z%C3%A1sady%20ochrany%20OU_GDPR_25052018.pdf

Datum poslední aktualizace: 11.4.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit