Srovnání mobilních tarifů
Krátce

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Krátce


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 29 Kč
Volání
volné minuty 0
cena za minutu 1,80 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,40 Kč
cena MMS 5 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • nová SIM zdarma, přenos čísla zdarma
 • výměna SIM (ztráta, krádež, vadná) 100 Kč, tištěné vyúčtování 20 Kč, výpis hovorů 80 Kč, změna čísla 300 Kč
 • odpojení SIM karty na prázdniny 100 Kč
 • SMS do zahraničí 3 Kč, MMS do zahraničí 8,50 Kč
 • není-li aktivován datový balíček, dojde k naúčtování ceny služby Data NA DEN při prvním připojení k internetu v daném dni na 24 hodin (20 Kč za 25 MB)

Základní charakteristika tarifu

operátor Centropol
název tarifu Krátce
typ tarifu paušál
tarifikace 60+1
příslušnost k síti Vodafone
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je CENTROPOL ENERGY, a.s.
 • nevyčerpané volné jednotky se převádějí do nejbližšího zúčtovacího období, nevyčerpaný objem dat se nepřevádí
 • zákazníci odebírající elektřinu/plyn/obojí od Centropolu získají navíc 20/30/50 volných minut
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li dohodnuto jinak), výpovědní doba 30 dní (ode dne doručení výpovědi poskytovateli)
 • při uzavření smlouvy poskytovatel nastaví volací limit, který lze později upravit
 • poskytovatel může požadovat vratnou kauci, která je vratná do 60 dní (na žádost), pokud v posledních třech měsících nedošlo k prodlení s úhradou vyúčtování, popřípadě do 60 dní od ukončení smlouvy
 • poskytovatel je oprávněn požadovat navýšení nebo úhradu kauce při důvodném podezření na zneužití služeb, při špatné platební morálce apod., a to aniž by došlo k navýšení volacího limitu

Další klíčové podmínky:

 • zaslání upomínky 100 Kč, reaktivace odchozích hovorů (po omezení služeb) 100 Kč, reaktivace po úhradě dlužných vyúčtování 300 Kč
 • smluvní pokuta za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou (ve výši jedné pětiny měsíčních paušálů/minimálních měsíčních plnění zbývajících do konce sjednané doby)
 • SIM karta zůstává vlastnictvím poskytovatele
 • poskytovatel je oprávněn změnit ve výjimečných případech telefonní číslo účastníka, o čemž jej bude poskytovatel informovat minimálně 5 pracovních dní předem, bude-li to možné
 • poskytovatel je oprávněn zpracovávat údaje k následujícím účelům: obchodní a marketingové účely, včetně provádění průzkumu trhu, telemarketingu a nabízení obchodu a služeb, poskytování informací o produktech (obchodní sdělení), hodnocení bonity prostřednictvím registru dlužníků SOLUS (souhlas lze odvolat)

Datum poslední aktualizace: 6.4.2020 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit