Srovnání mobilních tarifů
Koruna Mobil

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Koruna Mobil


Předplacená karta

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 25 Kč
Volání
volné minuty 0
cena za minutu 1 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,50 Kč
cena MMS 5 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

  • přenos čísla zdarma
  • SMS do zahraničí 10 Kč, MMS do zahraničí 20 Kč
  • není-li aktitován datový balíček, je připojení k internetu účtováno službou INTERNET 25MB / 24 hodin

Základní charakteristika tarifu

operátor Koruna Mobil
název tarifu Koruna Mobil
typ tarifu karta
tarifikace 60+60
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

  • Poskytovatelem je Private Mobile a.s.
  • platnost kreditu 6 měsíců při minimálním dobití 200 Kč => minimální útrata 33,33 Kč; po dobití kreditu dojde vždy k prodloužení platnosti SIM karty o 6 měsíců
  • v případě, že má SIM karta nulový nebo záporný zůstatek kreditu, je její platnost zkrácena na 30 dnů (lze prodloužit dobitím)
  • nevykazuje-li SIM karta po dobu 180 dní žádný odchozí provoz, může být poskytovatelem deaktivována
  • nedojde-li po dobu 6 měsíců od aktivace k dobití kreditu, dojde k zablokování SIM karty; pokud v následujících 6 měsících dojde k dobití kreditu, SIM karta bude odblokována, platnost SIM karty je opět 6 měsíců a zůstatkový kredit před blokací bude obnoven; v opačném případě dojde k deaktivaci SIM karty a nevyčerpaný kredit bez náhrady propadne

Další klíčové podmínky:

  • zákazník souhlasí, že poskytovatel zpracovává osobní údaje uvedené zejména v registračním formuláři jakož i údaje získané v souvislosti s provozem sítě elektronických komunikací za účelem poskytování služeb s přidanou hodnotou a k obchodním a marketingovým účelům, včetně provádění průzkumu trhu a nabízení obchodu a služeb.
  • zákazník souhlasí, aby jej poskytovatel informoval (zejména formou obchodního sdělení označovaného pro takové účely jako OS) o svých službách a produktech a o službách a produktech třetích stran

Datum poslední aktualizace: 22.4.2020 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit