Srovnání mobilních tarifů
Klokan Tarif (nad 100 minut a do 100 SMS)

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Klokan Tarif (nad 100 minut a do 100 SMS)


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 185 Kč
Volání
volné minuty 100
cena za minutu 1 Kč
do vlastní sítě 0,50 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,50 Kč
SMS do vlasní sítě 0,50 Kč
cena MMS 5 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • vydání a aktivace SIM karty zdarma, přenos čísla zdarma
 • tištěné vyúčtování 20 Kč, duplikát SIM karty 50 Kč
 • ruční dohledání platby 20 Kč
 • SMS do zahraničí 3 Kč, MMS do zahraničí 8 Kč
 • cena je složena z paušálu 35 Kč a ceny za prvních 100 minut volání do ostatních sítí (1,50 Kč/min)
 • uvedené ceny platí nad 100 minut a pro prvních 100 SMS do ostatních sítí, poté snížení částky na 1 Kč/SMS (101. - 200. SMS), respektive 0,70 Kč/min, 0,70 Kč/SMS (201. a další minuta/SMS)
 • cena je složena z paušálu 35 Kč a ceny za prvních 100 minut volání do ostatních sítí (1,50 Kč/min)
 • uvedené ceny platí nad 100 minut a pro prvních 100 SMS do ostatních sítí, poté snížení částky na 1 Kč/SMS (101. - 200. SMS), respektive 0,70 Kč/min, 0,70 Kč/SMS (201. a další minuta/SMS)

Základní charakteristika tarifu

operátor Klokanmobil
název tarifu Klokan Tarif (nad 100 minut a do 100 SMS)
typ tarifu paušál
tarifikace 60+60
příslušnost k síti Vodafone
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je KlokanMobil, s.r.o.
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní doba 7 dní (běží od prvního dne po doručení výpovědi)
 • volací jistina 200/300/500 Kč (po 3 po sobě uhrazených vyúčtování dojde k jejímu vrácení ve formě slevy z dalšího vyúčtování)
 • maximální útrata 1000 Kč (pro nové zákazníky maximálně ve výši složené volací jistiny po dobu prvních 3 měsíců)

Další klíčové podmínky:

 • v případě prodlení účastníka s platnou (více než 10 dnů od data splatnosti) úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení
 • smluvní pokuta za nezaplacení faktury 10/30 dní - 50kč/50Kč

Datum poslední aktualizace: 14.4.2020 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit