Srovnání mobilních tarifů
KAM PHONE Start

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

KAM PHONE Start


Předplacená karta

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 19 Kč
Volání
volné minuty 0
cena za minutu 2,20 Kč
do vlastní sítě 1,50 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,50 Kč
cena MMS 5 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • měsíční poplatek za vedení SIM karty 19 Kč (KAM PHONE Start) / 49 Kč (KAM PHONE Pro) - nebude-li na SIM kartě dostatečný kredit pro odečtení měsíčního poplatku, dojde k jednostranné blokaci SIM karty (případně k též k oboustranné blokaci či úplnému ukončení poskytování služeb, viz podmínky uvedené níže)
 • pořizovací cena SIM karty 390 Kč, přednabitý kredit 300 Kč
 • přenos čísla ke KAM PHONE zdarma, od KAM PHONE k jinému poskytovateli 300 Kč
 • SMS do zahraničí 5 Kč, MMS do zahraničí 9 Kč
 • měsíční poplatek za vedení SIM - 19 Kč
 • měsíční poplatek za vedení SIM - 19 Kč

Základní charakteristika tarifu

operátor KAM PHONE
název tarifu KAM PHONE Start
typ tarifu karta
tarifikace 1+1
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je KAM MEDIA s.r.o.
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li dohodnuto jinak), výpovědní doba 3 měsíce (plyne od prvního dne měsíce, který následuje po doručení výpovědi poskytovateli)
 • poskytovatel je v zájmu ochrany spotřebitele stanovit cenové limity na poskytování služeb
 • poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb v příapdě překročení částky 700 Kč v rámci zúčtovacího období (není-li dohodnuto jinak)
 • klesne-li stav kreditu pod 40 Kč, dojde k jednostranné blokaci (odchozích služeb); v případě nedobití po dobu 40 dní od jednostranné blokace dojde k uvedení SIM karty do oboustranné blokace (odchozích i příchozích služeb); pakliže nebude SIM karta dobita do 6 měsíců od uvedení SIM karty do oboustranné blokace, dojde k úplnému ukončení poskytování služeb
 • minimální dobití 50 Kč

Další klíčové podmínky:

 • SIM karta zůstává ve vlasnictví poskytovatele (povinnost vrátit ji do 3 dní od ukončení smlouvy)
 • všechny informace o druhé straně jsou považovány za telekomunikační tajemství, závazek mlčenlivosti trvá i 3 roky po ukončení smlouvy
 • účastník uděluje souhlas s marketingovým zpracováním osobních údajů, zejména pro reklamní účely a zasílání reklamních sdělení, souhlas se uděluje na 10 let (souhlas lze odvolat)

Datum poslední aktualizace: 24.4.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit