Srovnání mobilních tarifů
Flexi tarif (50 min, 0 SMS)

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Flexi tarif (50 min, 0 SMS)

s balíčkem 100 min / 50 SMS do sítě Euro Operátor
Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 95 Kč
100 min / 50 SMS do sítě Euro Operátor 99 Kč
Volání
volné minuty 50
do vlastní sítě 100
cena za minutu 1,70 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
do vlastní sítě 50
cena SMS 1,20 Kč
cena MMS 4,90 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • aktivační poplatek 1 Kč; poštovné, balné, pojištění při zasílání SIM karet 99 Kč
 • výměna SIM karty v případě nefunkční SIM karty zdarma, jinak (ztráta, krádež, výměna za novou SIM) 95 Kč
 • písemné vyúčtování zasílané poštou 29 Kč
 • dohledání špatně zadané platby 39 Kč
 • SMS do zahraničí 3,90 Kč, MMS do zahraničí 6,90 Kč

Základní charakteristika tarifu

operátor Euro Operátor
název tarifu Flexi tarif (50 min, 0 SMS)
typ tarifu paušál
tarifikace 60+60
příslušnost k síti Vodafone
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je EURO OPERATOR a.s.
 • volné minuty se nepřevádějí do následujícího zůčtovacího období
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li dohodnuto jinak), výpovědní doba 1 měsíc (začne běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi poskytovateli)
 • v případě podání žádosti o změnu nebo využití speciální nabídky se smlouva stává smlouvou na dobu určitou
 • poskytovatel je oprávněn požadovat od zákazníka složení záloh (kauce) na poskytované služby a zároveň je oprávněn požadovat navýšení kauce v průběhu užívání služeb
 • poskytovatel zákazníkovi zřídí jeho vlastní telekomunikační účet, jehož prostřednictvím se budou realizovat platby za poskytnuté služby, zpravidla bankovním převodem

Další klíčové podmínky:

 • úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení
 • smluvní pokuta v případě, že je účet zákazníka v debetu nebo je zákazník v prodlení s úhradou (ve výši zaplacené kauce)
 • upomínka dluhu telefonická/email/písemná 50/100/150 Kč
 • 1. informační SMS (o výši vyčerpaného kreditu) zdarma / 2. informační SMS (o nutnosti navýšení kreditu) / 3. informační SMS (upomínka o nenavýšení kreditu) 6 Kč / 4. informační SMS (omezení služeb) 12,00 Kč
 • blokování hovorů z důvodu neplacení 149 Kč, odblokování hovorů po úhradě nedoplatku 1 Kč, znovuzapojení SIM karty po odpojení z důvodu neplacení 1 Kč
 • v případě, že reklamace poskytnutých služeb nebude shledána oprávněnou, je poskytovatel oprávněn po zákazníkovi požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vyřízení reklamace, a to až do výše 100 % těchto nákladů
 • poskytovatel je oprávněn z naléhavých technických nebo provozních důvodů změnit telefonní číslo účastníka i bez jeho souhlasu
 • poskytovatel se zavazuje, že osobní údaje zákazníka bude využívat pouze pro své účely

Datum poslední aktualizace: 11.4.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit