Srovnání mobilních tarifů
ebi 2

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

ebi 2


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 137 Kč
Volání
volné minuty 50
cena za minutu 2,20 Kč
do vlastní sítě 1,30 Kč
SMS a MMS
volné SMS 18
cena SMS 1,70 Kč
SMS do vlasní sítě 1,30 Kč
cena MMS 4 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • aktivační balíček (nastavení, přeprava SIM, garance spokojenosti apod.) 525 Kč pro nové číslo a 755 Kč pro přenesené číslo
 • náhradní SIM karta 220 Kč
 • přechod na nizší tarif 300 Kč (na vyšší zdarma), tištěné vyúčtování 35 Kč
 • SMS do zahraničí 3,50 Kč, MMS do zahraničí 7,50 Kč

Základní charakteristika tarifu

operátor ebiPhone
název tarifu ebi 2
typ tarifu paušál + karta
tarifikace 1+1
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je Jan Novák
  KREDIT
 • platnost kreditu 180 dní, dobít lze libovolnou částku
 • nedojde-li v 180 dnech od posledního dobití k dobití minimální částkou 203 Kč, má poskytovatel právo SIM kratu deaktivovat zrušit
 • při dosažení stavu kreditu 0 Kč dojde k jednostranné blokaci, nedojde-li k dobití po dobu 10 dnů, dojde k oboustranné blokaci SIM karty
 • poskytovatel nevrací částky za zakoupený a nevyčerpaný kredit, po uplynutí platnosti se kredit považuje za vyčerpaný

  PAUŠÁL
 • poskytovatel požaduje, aby uživatel při uplatňování požadavku na aktivaci karty SIM složil předem vratnou jistinu poskytovateli ve výši zvolených služeb při objednávce (tato jistina může být navýšena v případě, že měsíční vyúčtování služeb přesáhne dvojnásobku složené jistiny); vratná jistina je minimální možná měsíční útrata uživatele, po šesti měsících provozu služeb a bezproblémové platební morálky (zaplaceny všechny faktury řádně a v datech splatností) může být jistina uživateli vrácena na vyžádání, popřípadě bude vyplacena po ukončení poskytovaných služeb

  PRO KREDIT I PAUŠÁL
 • smlouva na dobu neurčitou, výpovědní doba 30 dní (plyne od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi poskytovateli)
 • poskytovatel je oprávněn nastavit omezení počtu akcí (hovor, SMS, stažené data) uživatele za dané období
 • GARANCE SPOKOJENOSTI: v období od 365. do 395. dne možnost vrácení celé částky zpět za aktivační balíček (spolu s podáním výpovědi)
 • VĚRNOSTNÍ PROGRAM: Účastník získá 2 % z uhrazené částky, jakmile dosáhne ve věrnostním programu částku 320Kč, bude tato částka uhrazena na jeho bankovní účet (benefity i pro doporučitele)

Další klíčové podmínky:

 • smluvní pokuta za prodlení s úhradou faktury do 5 dnů po splatnosti 33 Kč / do 8 dnů po splatnosti 53 Kč / do 14 dní po splatnosti 33 Kč / do 20 dní po splatnosti 123 Kč / od 20. dne prodlení 0,05 % denně z dlužné částky

Datum poslední aktualizace: 24.4.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit